ทอ. จัดพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9)

ที่ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง / เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศเข้าร่วมพิธี 


ในการนี้ มีกำลังพลที่บรรจุทั้งสิ้น จำนวน 292 คน โดยสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ หรือ ศตส.จชต.ทอ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการให้แก่กำลังพลก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และ ฝึกทางยุทธวิธี ระหว่างวันที่ 12 - 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวให้โอวาทว่า “ กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมและน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้แก่กองทัพอากาศ อีกทั้งร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและนำพาสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในเร็ววัน ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญและความเสียสละของทุกคนที่ไปปฏิบัติภารกิจตามวาระในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องรักษาอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเราทุกคนตลอดไป ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...