อว. นำคณะนักวิจัย เข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และคณะนักวิจัยเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 (Science and Technology in Society forum) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล  และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 


โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม S&T Ministers’ Roundtable เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป้าหมายของการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำความท้าทายใหม่ๆ ของผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนรับทราบถึงแนวโน้มและทิศทางความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรมของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรให้ทุน ผู้บริหารองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักธุรกิจ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

โดยในปีนี้ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวปาฐกถาในช่วงพิธีเปิดการประชุมในหัวข้อเรื่อง “ World in 2022 -- What do we need from S&T ? ”


ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 ที่จัดขึ้นพร้อมกับได้เข้าร่วมกิจกรรม “ The 12th Funding Agency Presidents' Meeting (FAPM) ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภายใต้งาน STS forum 2022 โดยในปีนี้มุ่งเน้นการหารือร่วมกันในประเด็น “ International Research Cooperation in Time of Crises ” ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของ วช. ในการให้ทุนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  โดยการประชุม FAPM ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน มีผู้บริหารจากองค์กรให้ทุนวิจัยหลักในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนถึง 46 หน่วยงานจาก 25 ประเทศทั่วโลก 
ในส่วนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่จะมีโอกาสได้พบปะหารือกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล วช. ได้สนับสนุนทุนให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ STS forum Young Leaders Program จำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุม STS forum 2022 และการประชุมพิเศษเรื่อง “ Dialogue between Young Leaders and Nobel Laureates ” ได้แก่..

- สาขาจุลชีววิทยา : ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : รศ.ดร.พันธนา ตอเงิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล : ผศ.ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สาขาการวิจัยด้านมาลาเรีย : ดร.ศิรเศรษฐ์ บัณฑุชัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม :  ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...