ททท. รับเทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ ส่งโครงการ “ ชุมชนธรรมดา...น่าเที่ยว ” เสริมแกร่งเศรษฐกิจ ฟื้นกระแสท่องเที่ยววิถีไทย ...

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) มอบหมายให้ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ชุมชนธรรมดา...น่าเที่ยว ” ณ ชุมชนบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ  โดยมี นายศานนท์  หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พลตำรวจตรีหม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1, นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.), นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ, นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย ประธานชมรมเกสรลำพู และนายเปรมณัช สุวรรณานนท์ นักแสดงและพิธีกร ให้เกียรติเข้าร่วมงานและพูดคุย เพื่อกระตุ้นการเดินทาง รับเทรนด์ท่องเที่ยวหลังโควิด-19 สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเดินทางแสวงหาคุณค่าของการท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยววิถีไทยและชุมชน พร้อมนำร่องยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากลใน 15 ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ 


นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า.. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนสู่มิติใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีไทยและการท่องเที่ยวชุมชน กลายเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราว (Story-Telling) และแสวงหาคุณค่าและความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ประกอบกับช่วงเวลานี้หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทางมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ททท. จึงได้วางกลยุทธ์ผลักดันให้มีการยกระดับชุมชน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมีคุณภาพระดับสากลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล และสอดรับกับแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. ที่วางกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทั่วทั้งอุตสาหกรรมด้วย Smart Tourism โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการตลาดและให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชน และแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืน ในการนี้ เพื่อตอบรับพฤติกรรมและกระแสการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ททท. จึงได้ดำเนินโครงการ “ชุมชนธรรมดา...น่าเที่ยว” โดยร่วมกับพันธมิตรภาคท่องเที่ยวต่างๆ  อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพทั่วประเทศไทย โดยคัดเลือก ชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาค จำนวน 15 ชุมชน ได้แก่..

• ภาคเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนท่าชัย จ.สุโขทัย, ชุมชนบ้านบึงกระจังงาม จ.นครสวรรค์ และ ชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย, ชุมชนบ้านโคกเมืองจ.บุรีรัมย์ และ ชุมชนสุขสมบูรณ์ จ.นครราชสีมา

• ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชุมชนบางกอบัว จ.สมุทรปราการ, ชุมชนธรรมชาติล่าง จ.ตราด และ ชุมชนบ้านทะเลน้อย จ.ระยอง

• ภาคกลาง ประกอบด้วย ชุมชนบางลำพู กรุงเทพฯ, ชุมชนคลองตาจ่า จ.สมุทรสงคราม และ ชุมชนบ้านพุแค ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี

• ภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา, ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมชาติ และ ชุมชนบ้านหัวเขา อ.สิงห์นคร จ.สงขลา


นอกจากนี้ ยังได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง นำเสนอผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อหมุดหมายในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า แตกต่างและน่าประทับใจ

ภายในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงสุดพิเศษจากนักเรียนที่พักอาศัยภายในชุมชน เช่น การแสดงดนตรีไทย “ ขิม ”, การแสดงแสดงแม่ไม้มวยไทย, การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และ กิจกรรม Workshop ของดีชุมชน  เช่น การทำขนมเกสรลำพู การทำดอกไม้จากมะกรูด และการทำหัวสิงโต ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมชุมชนตามเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมีไกด์รุ่นเยาว์ของชุมชนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำทาง และกิจกรรม Online Marketing Campaign เชิญชวนให้เหล่า Influencer และ Blogger สาขาท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ออกเดินทางตามหาแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆ ในชุมชนท่องเที่ยว 15 ชุมชนของโครงการฯ พร้อมนำเสนอประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียของตนเอง เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากโครงการ จำนวน 55 รางวัล ได้แก่ รางวัลโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB จำนวน 5 รางวัล และ Voucher สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 50 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565


ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ “ชุมชนธรรมดา...น่าเที่ยว”  ได้ที่ www.tourismthailand.org/amazingvillage หรือ โทร. 1672 Travel Buddy ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...