วช. เชิญชวนมาเที่ยวชม ชิมเพลิน เดินช็อป งาน “ คล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน ชิม ช้อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย โดยฝีมือคนไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มีนิทรรศการผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนวัตกรรม“ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย” โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มาร่วมจัดแสดงจำนวน 66 ผลงาน กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ จาก 31 ภาคีพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเครือข่ายชุมชนฯ ผลิตภัณฑ์จำแนกใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของกิน อาทิ กาแฟมิตรช้าง วิถีมิตรช้าง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์-วิถีคุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหลากหลาย จากธนาคารปูม้านครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี และปูม้าจ๋าผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพตามแนวทาง BCG กลุ่มของใช้ อาทิผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอแปรรูปจากผ้าพื้นเมืองด้วยเทคนิคการม้วนเส้นยืนและการย้อมสีจากธรรมชาติ ตุ๊กตายาดมไทยทรงดำบ้านดอน และกลุ่มสินค้าทางการเกษตร อาทิ รักษ์ราก (RUK RAK) วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมัก อถล. สร้างรายได้จากนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จากเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก มาเป็นกลุ่ม อถล.ยายชา และเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้
สำหรับผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้ที่งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...