บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2022

📌 ศปถ. ประสานจังหวัด กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ – เฝ้าระวังจุดเสี่ยง ถนนทางหลวง, เส้นทางสายรอง, ถนน อบต. หมู่บ้าน ...

รูปภาพ
วันนี้ (31 ธ.ค. 65) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 366 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 363 คน ผู้เสียชีวิต 48 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (29 – 30 ธ.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุ รวม 715 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 714 รายผู้เสียชีวิต รวม 85 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 31 จังหวัด ซึ่ง ศปถ. ได้ประสานจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจในถนนทางหลวง เส้นทางสายรอง ถนน อบต.และหมู่บ้าน กวดขันดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และรถจักรยนต์ไม่ปลอดภัย รวมถึงดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ➡️ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า.. ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่

📌 ศปถ. ประสานจังหวัดคุมเข้ม สร้างความปลอดภัย ถนนสายหลัก – สายรอง - เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ...

รูปภาพ
วันนี้ (30 ธ.ค. 65) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 351 คน ผู้เสียชีวิต 37 ราย ศปถ.ได้ประสานจังหวัดอำนวยความสะดวกในเส้นทางสายหลัก สายรอง และ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด กำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย อีกทั้งปรับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มีความสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน  นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของ

สุพรรณบุรี-ททท. ชวนเที่ยวงาน “ Countdown Suphanburi Happy Together 2023 ”

รูปภาพ
สุพรรณบุรี-ททท. ชวนเที่ยวงาน “ Countdown Suphanburi Happy Together 2023 ” จัดเต็ม ! กิจกรรมและของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมชมเทคนิคพิเศษระดับโลกเหนือหอคอยหนึ่งเดียวในไทย! และการแสดงน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมผลักดันให้สุพรรณบุรีเป็น Landmark ที่ต้องมาเยือนช่วงปีใหม่  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สวนเฉลิมภัทรราชินี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ Countdown Suphanburi Happy Together 2023 ” ณ บริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร-แจ่มใส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2565 โดยปีนี้ขยายการจัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 3 วัน เพื่อผลักดันให้หอคอยบรรหาร-แจ่มใส เป็น Landmark สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนชาวสุพรรณบุรีร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2023 ไปพร้อมๆกัน  ภายในงานพบกับกิจกรรมมอบความสุข ทั้งการย้อมไฟหอคอย

วช. ร่วมกับ ศอ.บต. ขับเคลื่อน และ เสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเสวนา “ การขับเคลื่อน เสริมสร้าง และพัฒนาความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ผ่าน Video Conference และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวขอบคุณ ซึ่งงานในวันนี้จะนำไปสู่การส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมสู่การคลี่คลายปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุข ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. มีนโยบายขับเคลื่อน เสริมสร้าง และพัฒนาความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแป

“ รมว.พิพัฒน์ ” พร้อมเดินหน้า พัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2566 หวังยกฐานะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ 100% ...

รูปภาพ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานปี 2566 แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก รวมถึงถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบการประชุม zoom ไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ นายพิพัฒน์ กล่าวในโอกาสมอบนโยบายการปฏิบัติงานปี 2566 แก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ว่า.. ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมาถือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง มากมายหลายอย่าง โดยเฉพาะระยะเวลาตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น จนถึงการเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยและคนทั่วโลกต้องประสบ แต่เราก็สามารถผ่านสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ มาด้วยดี ซึ่งเหล่านี้เกิดจากทั้งนโยบายในการวางแผนแก้ปัญหาของรัฐบาล ความเข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการและบุคลากรทุกภาคส่วน ที่แม้จะประสบกับปัญหาอ