บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2022

FAO ถวายตำแหน่ง " ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Ambassador for Zero Hunger) ประจำปี 2565-2567 " แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกย่องการทรงงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นาย Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการผ่าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การถวายตำแหน่ง " ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Goodwill Ambassador for Zero Hunger for Asia and the Pacific " แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565-2567 และ FAO ได้ยกย่องการทรงงานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอด รวมทั้ง ทรงสนับสนุนงานด้านการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมระบบอาหารและเกษตร (Agri-food systems transformation) ของ FAO เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการผลิตที่ดีขึ้น โภชนาการที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของทุกคน (Better production, Better nutrition, Better environment, Better life) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท

วช. หนุน งานวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน พร้อมให้เยี่ยมชมใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ...

รูปภาพ
      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำผึ้งชันโรง หวังยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชาวชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากน้ำผึ้งชันโรงสรรพคุณมีประโยชน์ต่อร่ายกาย มีการนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริม ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมงานวิจัยที่นำไปโชว์ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565      ดร.วิภารัตน์   ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้ำผึ้งชันโรง ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาวบ้านในท้องถิ่น ทาง วช. จึงได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในการวิจัยคิดค้นพัฒนาสูตรอาหารเสริมตามความจำเพาะของผึ้งชันโรงในแต่ละสายพันธุ์เพื่อยกระดับคุณภาพของน้ำผึ้งให้ได้มาตรฐาน อัตราการรอดชีวิตสูง เพิ่มการสร้างตัวอ

ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเปิดประตูผี ในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 ...

รูปภาพ
ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเปิดประตูผี ในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ “ ทำบุญให้ผู้ล่วงลับ พร้อมทำทานให้ผู้ยากไร้ ” ผ่านระบบออนไลน์  วันนี้ (29 กรกฎาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ จัดให้มีพิธีเปิดประตูผี เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 โดยคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาหลวงปู่ไต้อง (ไต้ฮงกง) ร่วมกันจัดถวายเครื่องสักการะ และเครื่องเซ่นไหว้ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2565  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญมหากุศลประจำปี “ ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 ” สักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำบุญชุดข้าวสารให้ผู้ล่วงลับ  พร้อมกับเป็นการสมทบทุนข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการทำทานให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี, นครราชสีมา และ 50 เขต กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) เนื่องจากสถ

ยิ่งใหญ่ตระการตา โดรนแปรอักษรฝีมือคนไทย เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ...

รูปภาพ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ บินโดรนแปรอักษร จำนวน 200 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงในครั้งนี้สมาคมฯ ได้นำเด็กและเยาวชนจากภาคกลางที่ผ่านการอบรมในโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้

ทีมนักแสดงมหามงคลฟิล์ม ร่วมถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคมสำนักพระราชวัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ...

รูปภาพ
นำทีมโดย ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ , คุณอี๊ด รัชดาภรณ์ เกตุเทศ , มาดามแหวว ปุ​ณิกา เพ็ญ​สุวรรณ , มาดามลิต้า ลลิตา เฉลิมวงษ์ , มาดามโชค สุรดี นิลเอวะ , น้องจีน่า พิมพ์ณดา พิชญาจิระพงศ์ , น้องหลิว สุรีย์พร หาญรักษ์ , คุณสุมาลี สว่างศรี , คุณจีระนันท์ พ้องเสียง ...