บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2022

วช. หนุนนักวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบป้องกันปัญหาการข่มขืน และการล่วงละเมิด ...

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคดีข่มขืนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และช่วยลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย เผย 4 เดือนแรกของปี 2565 มีเหยื่อโดนข่มขืนถึง 289 ราย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. เนื่องจากความรุนแรงในสังคมไทยเป็นปัญหาระดับประเทศ อาทิ ปัญหาการทำร้ายร่างกายเด็กและสตรี ปัญหาการกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การลดความรุนแรงในครอบครัว การบรรเทาปัญหาต่างๆ ให้ลดลง จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของงานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคมให้กับคนไทยได้อย่างมั่นคง  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้สนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้กับโครงการ “ ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ” โดยมี “ รศ.ดร.สุณีย์  กั

เฟ้นหา Miss Star Bangkok 2022 สู่เวทีการประกวด Miss Star Thailand 2022 ...

รูปภาพ
นางธนนันทน์ แก้วพวง ผู้อำนวยการกองประกวดมิสสตาร์กรุงเทพมหานคร 2022 ร่วมกับ ธนาคาร เจดีบี แบงค์ โดยมี นายเอกกะพัน พะพิทัก ประธานสภาธนาคารเจดีบี Jiont Development Bank (JDB Bank ) ธนาคารเจดีบี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.พุฒิเศรษฐ์ ชุมมา ประธานที่ปรึกษากองประกวดฯ ร่วมกับ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ จัดงานการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทน Miss Star Bangkok 2022 เพื่อขึ้นสู่เวทีการประกวด Miss Star Thailand 2022 ในวันที่ 6 สิงหาคม 65 ผู้ที่คว้ามงกุฎ , สายตำแหน่ง และเงินรางวัล 50,000 บาท บนเวทีมิสสตาร์กรุงเทพมหานคร 2022 ไปครอง ได้แก่ นางสาวนวลละออง ดอนเสือ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 เป็นสาวงามผู้ที่มีทั้งความสวย ความฉลาด บุคลิกดี และมีความสามารถที่โดดเด่น ชนะใจกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรุงเทพฯขึ้นสู่เวทีการประกวด มิสสตาร์ไทยแลนด์ 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่าน ดร.บุญมา  อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทสตาร์เวลล์ จำกัด เป็นประธานกองประกวดมิสสตาร์ไทยแลนด์ งานนี้นอกจากสาวงามผู้เข้าประกว

วช. ร่วมกับ TEI ยกระดับงานวิจัย เปิดอบรมหลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เปิดโครงการ “ การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” และเปิดอบรมหลักสูตร “ การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกจากทั้งหมด 6 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจนักวิจัยและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกรอบ นโยบาย แผนและทิศทางการวิจัยและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศ กระแสสิ่งแวดล้อมโลกสู่ความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเชิงบูรณาลักษณะสหวิชาการใน เชิงประเด็น หรือ พื้นที่  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ BCG และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนให้งานวิจัยไทยได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้ในการแก้ไ

วช. โชว์ผลงานวิจัย ในงานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย .

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา  พร้อมกันนี้ วช. ได้มอบผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy ” จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่รัฐสภา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยฝุ่น PM2.5 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า.. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญกับรัฐสภาไทย โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงนโยบายไปใช้ประโยชน์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย  วช. ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมบรรยายพิเศษ เสวนาทางวิชาการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  โดยผลงา