บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2021

มส.ผส. ร่วมกับ วช. เปิดคลังความรู้ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่เตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ...

รูปภาพ
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดคลังความรู้สู่สาธารณะ นำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้จากการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ... ทึ่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม. / เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดงานนำเสนอผลการวิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม โดยการสนับสนุนการสร้างและจัดการองค์ความรู้ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ตลอดการดำเนินที่ผ่านมาสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา สูงอายุอย่างมีคุณค่าในบริบทไทย ” เตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ พร้อมเสวนา “ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย : จากการเรียนรู้ร่วมกันสู่นโยบายและภาคปฏิบัติ ” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งงานวิชาการ งานนโยบาย และการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ

“ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ” ปาฐกถาพิเศษ “ มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ” ย้ำมหาวิทยาลัยวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งไปสู่ BCG ...

รูปภาพ
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี2564 (Thailand Research Expo 2021) เรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ โดยระบุว่า.. มหาวิทยาลัยวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งไปสู่ BCG ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกและประเทศไทยจะนำเรื่องนี้ขยายสู่การประชุมเอเปค ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วย ทั้งนี้ BCG เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนมากมายรวมถึงตอบโจทย์ด้านSCG คือความยั่งยืนตามเป้าหมายสหประชาชาติด้วย “ เคยพูดมาหลายเวทีแล้วว่า มหาวิทยาลัยจะต้องทำงานไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยวิจัยถ้าประเทศไทยจะเป็นไทยแลนด์4.0 จะต้องตอบโจทย์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้แต่การที่เราจะไปถึงได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในการขับเคลื่อน โดยมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่เป็น BCG Driver ” ดร.สุวิทย์ กล่าว อดีต รมว.อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า.. ขณะนี้เราถูกเทคโนโลยีเ

" ร.ร.ประชานิเวศน์ " จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ...

รูปภาพ
  ที่ห้องประชุมคันธาแก้ว โรงเรียนประชานิเวศน์ / เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนประชานิเวศน์, สำนักงานเขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายสมใจ สัตบุศย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิเวศน์ ครั้งที่ 1/2564  ในวาระผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64, แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิเวศน์ชุดใหม่ และ พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสาธรปริยัติคุณ รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ได้ให้ข้อเสนอเเนะในการทำงานและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประชานิเวศน์ ...

ซินโครตรอน คว้า Gold Award " มหกรรมวิจัยฯ '64 " รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ...

รูปภาพ
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 จากผลงานวิจัยการพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน ซึ่งช่วยยืดอายุอาหารในบรรจุภัณฑ์ได้  กรุงเทพมหานครฯ - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนรับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สังกัดกระทรวง อว. ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสถาบันฯ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท  มอบรางวัลโดย ศ.ดร.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำหรับการพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืนเป็นผลงาน โดย ดร.ศรายุทธ ตั้นมี นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงและหัวหน้าส่วนพัฒนาธุ