บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2023

ชพด. ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 “ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ”

รูปภาพ
ที่บริเวณด้านข้างอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง / เมื่อเวลา 12.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการใน งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในหัวข้อ “ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมี ดร.สุพิชชญา สาคร ประธานฝ่ายนันทนาการ  งานวันคนพิการ   ประจำปี 2566 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธาน ชพด. กล่าวว่า. .  ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ เข้ามามีส่วนร่วม สนุกสนาน สบายใจ สร้างเจตคติที่ดี และได้ฝึกทักษะเต็มศักยภาพ ด้านอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ส่

ทอ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 ...

รูปภาพ
กองทัพอากาศ (ทอ.) จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567 และสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัย ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน)  นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567        โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศ ได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน หน่วยรบ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ.. การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับ, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การลำเลียงทางอากาศ, การควบคุมไฟป่า, การค้นหาช่วยชี