วช. นำคณะนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากเวที “ Taiwan Innotech Expo 2022 ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยจาก 6 หน่วยงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “ Taiwan Innotech Expo 2022 ” (TIE 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ถือเป็นเวทีแรกของปี 2565 ที่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในรูปแบบออนไซต์ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าสู่เวทีนานาชาติในระดับโลก โดยเมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน “ Taiwan Innotech Expo 2022 ” (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่..

1. ผลงาน “ ลวดจัดฟันวัสดุฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันและลดความเจ็บปวด ” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะและคณะ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. ผลงาน “ หน้ากากผ้าแสดงผลผู้สวมใส่ที่มีอุณหภูมิสูงด้วยการเปลี่ยนสีของสารเทอร์โมโครมิก ” โดย ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา และคณะ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. ผลงาน “ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไวท์เทนนิ่งจากสารสกัดเปลือกสับปะรดและจากน้ำมะนาว โดยสหกรณ์การเกษตรสบปราบ ” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ แห่งคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. ผลงาน “ SMART GEOTECH 2020 นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลงานวิศวกรรมชั้นดินฐานราก ” โดย นางสาวจิติมา เทพพานิช และคณะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5. ผลงาน “ สารสนเทศติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้ารายวัน ” โดย นายคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช และคณะ แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6. ผลงาน “ ระบบสูบน้ำอัตโนมัติแบบท่อร่วมระหว่าง Stage แบบอนุกรมต่างระดับ ” โดย  นายวรัญญู กตัญญู และคณะ แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 7. ผลงาน “ เครื่องทดสอบสวิตซ์แรงดันและเกจวัดแรงดันแบบพกพา ” โดย นายณรงค์ศักดิ์ จวบแจ้ง และคณะ แห่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 8 รางวัล, รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน 5 รางวัล และ รางวัลพิเศษจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ไต้หวัน และ Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 9 รางวัล 
สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “ Taiwan Innotech Expo 2022 ” (TIE 2022) จัดโดย Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน และ Industrial Technology Research Institute (ITRI) องค์กรด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งไต้หวัน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแห่งไต้หวัน อาทิ Ministry of Economic Affairs, Council of Agriculture, National Science and Technology Council ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...