BRIN อินโดฯ เยือน ซินโครตรอนไทย หารือสร้างบัณฑิตเครื่องเร่งอนุภาค ...

ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซีย เยือน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมหารือสามฝ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สร้างบันฑิตเครื่องเร่งอนุภาคนครราชสีมา – ดร.เอดี กีรี รัชมัน ปูตรา (Dr. Edy Giri Rachman Putra) รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ยาน ยาเรียนโน (Dr. Yan Yarianto) รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะจากสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Agency: BRIN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับ

ดร.เอดี กีรี รัชมัน ปุตรา กล่าวแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งได้แสดงความจำนงที่จะส่งนักวิจัยของ BRIN และนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคที่ มทส. โดยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนักวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและ BRIN เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ BRIN ยังมีแผนการดำเนินการพัฒนากำลังคนทางด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ ด้าน อาหาร สุขภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วย
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้นำผู้บริหารและคณะจากอินโดนีเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อผลิตแสงซินโครตรอน ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กต้นแบบสำหรับเครื่องผลิตแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ขนาด 3GeV ซึ่งรับความสนใจอย่างดียิ่งสำหรับ BRIN เป็นองค์กรรูปแบบพิเศษด้านการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้โดยอยู่ภายใต้การกำกับของประธานาธิบดี และประกอบด้วย 48 หน่วยงานวิจัยของอินโดนีเซีย มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมของประเทศอินโดนีเซีย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...