บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023

ททท.เลย จับมือ ภาคีท่องเที่ยว ปลุกมนต์เสน่ห์พิธีแห่ข้าวพันก้อน ด่านซ้าย ...

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับ ชาวอำเภอด่านซ้าย  ภาคีท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วม " พิธีแห่ข้าวพันก้อน ด่านซ้าย " ร่วมสัมผัสวิถีบุญของคนด่านซ้าย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 400 ปี  นายจริยาทร  สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเลย เปิดเผยว่า.. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับ ชาวอำเภอด่านซ้าย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลศรีสองรัก สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย พูเพียงพอ ดา อาเต้ รีสอร์ท เดอะ แค้มป์เชียงคาน และ เพจด่านซ้ายไทเลย ภายใต้คำแนะนำของ ท่านเจ้าพ่อกวน และ เจ้าแม่นางเทียม ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมสัมผัสวิถีบุญของคนด่านซ้าย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 400 ปี  Highlight จะอยู่ในวันที่ 15 เมษายน 2566 ช่วงเวลา 15.00 น. เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม จะนำคณะพ่อแสน นางแต่ง ลูกผึ้งลูกเทียน ตั้งขบวนแห่ขันดอกไม้จากบ้านเจ้าพ่อกวน ผ่านบ้านเจ้าแม่นางเทียม โดยใช้เส้นทางโบราณในประวัติศาสตร์ เพื่อนำขันดอกไม้ไปบูชาองค์พระธาตุศ

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ...

รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย พลโท วิเศษ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ การเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคความมั่นคงและภาคการวิจัยร่วมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้นำสู่ศูนย์การเรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ของ กอ.รมน. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก พลโท วิเศษ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงาน และสำนักงานการวิจ

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

รูปภาพ
จากอดีต นายแบบ, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญการแต่งหน้า, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีและสไตล์, อาจารย์ วิทยากร, แฟชั่นกูรู, คอลัมนิสต์, ผู้ดำเนินรายการ,  ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ และ ปัจจุบันคือ “ ที่ปรึกษา กรมหม่อนไหม ด้านเครื่องแต่งกายและแฟชั่นประยุกต์ ”   มาสู่ “ ศิลปินนักพันผ้า ” มืออาชีพ ที่คิดค้นศาสตร์การนำผ้าไหมไทย ทั้งผืนมาพันผูก ให้เป็นชุดสวยบนเรือนร่างของคน ในรูปแบบเครื่องนุ่งห่มสไตล์แฟชั่นประยุกต์แบบสากล  ด้วยจุดประสงค์หลักในการคิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนนี้ เกิดจากความรักความหวงแหนผืนผ้าไหมทอมือของไทยที่ต้องสูญหายไปกับการถูดตัดเย็บเพื่อใช้งานนุ่งห่ม   ต้องบอกว่า ผ้าไหมไทยทอมือนั้นทุกผืนจะมีแค่ผืนเดียวในโลกเท่านั้น ต่อให้คนเดิมเป็นคนทอก็จะไม่เหมือนผืนเดิมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆด้าน โดยเฉพาะการย้อมด้วยสีธรรมชาติก็จะยิ่งยากมาก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถทำให้ได้เหมือนเดิมเลยทีเดียว เพราะผ้าทุกผืนที่มีขึ้นมานั้น ต้องผ่านการทุ่มเทตั้งแต่  การปลูกหม่อน  เลี้ยงไหม  มามัดเส้นใยแล้วย้อมสีเพื่อไปทอเส้นใยไหมให้กลายเป็นผืนผ้าอันวิจิตรและงดงาม   ซึ่งเมื่อโดนนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วบางครั้งก็เกิดก