บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023

อว. จัดบรรเลงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า ลือเลื่องแหล่งอารยธรรมมรดกโลก “ เสียงใหม่ที่บ้านเชียง ” อุดรธานี ศิลปินเพลงอีสานชื่อดังร่วมบรรเลงขับร้องสร้างเพลงให้มีชีวิตใหม่ ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเวทีบรรเลงเพลง “ เสียงใหม่ที่บ้านเชียง ” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานฯ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย เรื่อง โครงการพื้นที่วัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการ เสียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการวิจัย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ควบคุมการบรรเลงวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดย พันเอก ดร. ประทีป สุพรรณโรจน์ และสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลง โดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อว. คณะผู้บริหารหน่วยงานจังหวัดอุดรธานี สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรร

ททท.เลย จับมือ ภาคีท่องเที่ยว ปลุกมนต์เสน่ห์พิธีแห่ข้าวพันก้อน ด่านซ้าย ...

รูปภาพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับ ชาวอำเภอด่านซ้าย  ภาคีท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วม " พิธีแห่ข้าวพันก้อน ด่านซ้าย " ร่วมสัมผัสวิถีบุญของคนด่านซ้าย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 400 ปี  นายจริยาทร  สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเลย เปิดเผยว่า.. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับ ชาวอำเภอด่านซ้าย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลศรีสองรัก สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย พูเพียงพอ ดา อาเต้ รีสอร์ท เดอะ แค้มป์เชียงคาน และ เพจด่านซ้ายไทเลย ภายใต้คำแนะนำของ ท่านเจ้าพ่อกวน และ เจ้าแม่นางเทียม ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมสัมผัสวิถีบุญของคนด่านซ้าย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 400 ปี  Highlight จะอยู่ในวันที่ 15 เมษายน 2566 ช่วงเวลา 15.00 น. เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม จะนำคณะพ่อแสน นางแต่ง ลูกผึ้งลูกเทียน ตั้งขบวนแห่ขันดอกไม้จากบ้านเจ้าพ่อกวน ผ่านบ้านเจ้าแม่นางเทียม โดยใช้เส้นทางโบราณในประวัติศาสตร์ เพื่อนำขันดอกไม้ไปบูชาองค์พระธาตุศ

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ...

รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย พลโท วิเศษ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ การเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคความมั่นคงและภาคการวิจัยร่วมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้นำสู่ศูนย์การเรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ของ กอ.รมน. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก พลโท วิเศษ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงาน และสำนักงานการวิจ