บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022

ก้าวสู่ปีที่ 7 กับการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้ “ ความพอดี ” พัฒนาตนเอง ธุรกิจและสังคมตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

รูปภาพ
  30 พฤษภาคม 2565 - เนื่องด้วยโครงการพอแล้วดี The Creator ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการพัฒนานักธุรกิจไทยให้เติบโต พัฒนาภายใต้ “ ความพอดี ” ทั้งกำไรทางธุรกิจ เกื้อกูลชุมชน เกื้อกูลโลก ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในปีนี้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ,ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส จำกัด ซึ่งผู้สนับสนุนทั้งหมด ต่างเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจแบบพอแล้วดีตามแนวคืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัมนาธุรกิจ สังคม และโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยเฉพาะในภาวะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่โรคระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนบนโลก ปีนี้ โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 ได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูลทั่วประเทศ และคัดเลือกเพียง 15 แบรนด์เท่านั้น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) เป็น

" หมอแยม " พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร .. สุดปลื้ม !! คว้า 2 รางวัล รางวัลพิฆเนศวร สาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และรางวัล THE BEST CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น 2022 ...

รูปภาพ
พญ.รุ่งไพลิน  รัตนชีวร (หมอแยม) แพทย์เจ้าของ ' โทมัสคลีนิค บายด็อกเตอร์แยม ' เข้ารับรางวัลพิฆเนศวร สาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และรางวัล THE BEST CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น 2022 จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับงานประกาศรางวัล “ พิฆเนศวร ” ประจำปี 2565 และ งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร  ประจำปี 2022 “ รางวัลการสร้างสรรค์ สังคมคุณภาพ จริยธรรม บนพื้นฐานคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงาม รางวัลพิฆเนศวร ” ประจำปี 2565 ณ อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ (Amari Don Muang Airport Bangkok) พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร (หมอแยม) แพทย์เจ้าของ ' โทมัสคลีนิค บายด็อกเตอร์แยม ' เข้ารับรางวัล " พิฆเนศวร " สาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี และรางวัล THE BEST CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น 2022 เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร (หมอแยม) แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.มหิดล ศึกษาต่อด้านผิวหนัง ปท.อังกฤษ และศาสตร์ชะลอวัย ปท.อเมริกา แพทย์เจ้าของ ' โทมัสคลินิก By ดอกเตอร์แยม ' “ หมอแยม ”

กอ.รมน. - วช. ส่งมอบผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนมุกดาหาร ดำเนินการโดย ม.ราชภัฏสกลนคร ​...

รูปภาพ
วันนี้ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2565) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร​ (กอ.รมน.)​ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ​โดย พล.ท.อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.​ และ​ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีส่งมอบนวัตกรรมให้แก่พื้นที่​ ตำบลเหล่าหมี จังหวัดมุกดาหาร และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน หัวหน้าโครงการวิจัย นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ นายทักษิณ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ 4 ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้ากลุ่มตัวแทนวิสาหกิจทั้ง 8 กลุ่ม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนสยามกลการ 4 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานในโครงการวิจัย เรื่อง “ การแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมของชุมชนสังคมจังหวัดมุกดาหารด้วยนวัตกรรม ” ซึ่งมี ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะ

‘ กรมเจรจาฯ ’ เปิดตัวโครงการ ThEP for FTA MARKET หนุนสินค้า BCG ใช้ประโยชน์ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ ...

รูปภาพ
ที่ห้องฟูจิ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “ ThEP for FTA MARKET ” หนุนผู้ประกอบการสินค้า BCG ใช้ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ 20 ราย ร่วมอบรมด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซีย และสุดยอดผู้ประกอบการ 5 ราย จะได้ทดลองขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า.. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “ Thai Entrepreneur Program for FTA Market ” หรือ ThEP for FTA MARKET ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ โดยกรมฯ ได้ดำเนินโครงการนี้เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มแต้มต่อ