กองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์  ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 ถุง และแจกอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ณ วัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นอย่างมาก 


ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสำรวจเส้นทางการไหลของน้ำ ทำให้ทราบว่า พื้นที่อำเภอเสนา เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก พี่น้องประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ บรรเทา และฟื้นฟูความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ด้วยความปกติสุข กองทัพอากาศ จึงได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ขึ้น
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป ...

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ...

#MayTheAirForceBeWithYou ...

#ใจถึงใจไปทันที ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...