วช. นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โชว์ตลาดงานวิจัย ในงานวันสถาปนา 63 ปี วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการ “ การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ” ได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลยายชา (อถล.ยายชา) ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการผลิตปุ๋ยหมักจากวัชพืชน้ำและขยะอินทรีย์ของชุมชน 

นางอริชา เจียวท่าไม้ แห่งกลุ่ม อถล.ยายชา กล่าวว่า.. กลุ่ม อถล.ยายชา มีเป้าหมายเพื่อทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสังคม ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการสนับสนุนทุนจาก วช. มาใช้งาน นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างดียิ่ง โดยทำให้เกิดความสามัคคีและมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก ดินปลูก และมีการขยายผลด้านการผลิตพืชผักทางการเกษตร รวมถึงอาหารแปรรูปจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการช่วยให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
สำหรับ กลุ่ม “ อถล.ยายชา ” ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชน้ำ ได้แก่ จอก และ ผักตบชวา มูลสัตว์ในชุมชน และ ใบไม้แห้ง ในบริเวณ วัดเดชานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มในการทำกิจกรรม ปัจจุบันได้มีการขยายผลและดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพและ น้ำยาเอนกประสงค์สำหรับบ้านเรือน การปลูกผักและผลไม้ การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ด้วยวัตถุดิบของชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการผลิตภัณฑ์การวิจัยในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี “ ชิม ช้อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย ” ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้ที่งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...