บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2024

ททท. จับมือ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

รูปภาพ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการคมนาคม โดย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย ในเดือนกรกฎาคม 2567 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ และ ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า.. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโนบาย Ignite Thailand Tourism ของรัฐบาล จึงพิจารณาเห็นว่ากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทที่มีเสน่ห์ มีแหล่งท่องเที่ยว และมรดกเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จากนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าของเอเชียจาก Travel &