บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2022

" ทกจ.จันทบุรี " จัด Agent/Media Fam Trip ชวน " ช.ส.ท. " และ " สธทท. " นำ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการนำเที่ยว เปิดเส้นทางจันทบุรี พร้อมกระตุ้นการจัดงานของดีเมืองจันท์ ประจำปี 2565 ...

รูปภาพ
ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) นำสมาชิกคณะสื่อมวลชนและคณะผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาค ร่วมวางแผนบุกตลาดท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี นำโดย คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และ คุณกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) นำคณะฯ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามฤดูกาลเทศกาลผลไม้จังหวัดจันทบุรี ตามคำเชิญของ ผอ.ธนศร ดอกเดื่อ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี (ทกจ.จันทบุรี) เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจสินค้าการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ในการมาท่องเที่ยว (Agent/Media Fam Trip) จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการกิจกรรมของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี (ทกจ.จันทบุรี) ประจำปี พ.ศ 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี  ผอ.ธนศร .. ได้ฝากข้อมูลผู้สื่อข่าวให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน " ของดีเมืองจันท์ " โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 2-5 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่ว่างลานโพธิ์ หรือสนามกีฬากลาง ' ทุ่งนาเชย ' จันทบุรี ภายใต้ชื