วช. เปิดตัวระบบ e-service ขอใบอนุญาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดตัวระบบ e-service ขอใบอนุญาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถบริการด้วยระบบดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวระบบ e-service การขอใบอนุญาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในงาน “ วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ” เพื่อยกระดับขีดความสามารถบริการด้วยระบบดิจิทัลในการออกใบอนุญาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ อำนวยความสะดวกทางด้านดิจิทัลแบบครบวงจร ผ่านระบบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ระบบ ThaiIACUC) ที่ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนงาน โดยสามารถยื่นคำขอแบบออนไลน์ ลงทะเบียนด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน และลงนามออกใบอนุญาตโดยใช้ Digital Signature ได้ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ ซึ่งในวันนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นายสมปรารถนา สุขทวี กล่าวว่า.. วช. มีหน้าที่ ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ “ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ ” ซึ่งมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องตาม “ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ” โดยผ่านการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ภายใต้ วช. เป็นหน่วยงานกำกับ และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 27 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ดำเนินการ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ” วช. ในฐานะผู้อนุญาตจะเป็นผู้ออกใบอนุญาต และ วช. ได้เริ่มพัฒนา “ ระบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ ระบบ ThaiIACUC ” เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเริ่มให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้ - ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559


ปัจจุบัน วช. ได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยกระดับงานบริการเป็นรูปแบบ e-Service โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการออกใบอนุญาตใช้สัตว์ – ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้.. 1. การนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มาใช้ในการลงทะเบียนใช้งานระบบการพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตนโดยใช้ระดับความน่าเชื่อถือของอัตลักษณ์เป็นเกณฑ์ ซึ่งพิสูจน์ตัวตนระดับ IAL 1.3 และ 2. นำระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการในทุกมิติ ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 


นอกจากนี้ ยังสามารถลงลายเซ็นบนไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถติดตามความคืบหน้าในงานเอกสารได้แบบ Real Time ช่วยยกระดับความรวดเร็วในงานบริการ อีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...