จากความกตัญญู สู่การแทนคุณแผ่นดิน “ ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ” เปิดตัวอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และ มูลนิธิฯ เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล ...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ผู้ดำเนินธุรกิจ “ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ” สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของประเทศไทย  และ โครงการส่วนขยาย “ บางกอกเวิลด์ ” ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ถือฤกษ์ดีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ  84  ปี วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทำพิธีเปิดอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และ ที่ทำการมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮี้ยงเม่งตั้ว) ในพื้นที่บางกอกเวิลด์  โดยมีพระอาจารย์คณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ดร.ไชยวัฒน์ กล่าวว่า.. อาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง) และ ที่ทำการมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ   (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ  และเป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่าความสำเร็จของครอบครัว “ เหลืองอมรเลิศ ” ลูกหลานสายหนึ่งของตระกูลหวาง ส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญญาอุตสาหะที่ได้รับการสืบทอดมาจากคำสั่งสอนของบรรพบุรุษ เมื่อชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด 


สำหรับ หอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) ก่อสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ตัวอาคารประดับประดาตกแต่งด้วยอักษรจีนและภาพมงคล  ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น พระโพธิสัตว์กวนอิม, เทพเจ้ากวนอู, องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบู๊, ฮก ลก ซิ่ว และ อีกมากมาย เพื่อความเป็นสิริมงคล  
ในส่วนของมูลนิธิ  ดร.ไชยวัฒน์  เหลืองอมรเลิศ (เฮี้ยงเม่งตั้ว)  ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่  25  สิงหาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศลด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน, ด้านสาธารณภัยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์การการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สมดังเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของ ' ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ' ที่ต้องการฝากหอบรรพบุรุษและมูลนิธิฯ แห่งนี้ไว้เป็นมรดกแห่งชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พรศรี  จันทรขัมมา (เล็ก) โทร. 0-2105-4294 ต่อ 220 , 090-880-1070

วิลาวัณย์  จรูญรัตนกุล (ลูกเกด) โทร. 0-2105-4294 ต่อ 299 , 090-92-6354

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...