บทความ

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พลิกโฉม CP LAND สู่ศักราชใหม่ เดินหน้าสู่ผู้นำอสังหาฯคุณภาพเพื่อทุกชีวิต ...

รูปภาพ
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND  หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพลิกโฉม CP LAND เข้าสู่ศักราชใหม่และภาพลักษณ์ใหม่ หลังจากการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 4 ทศวรรษ พร้อมยกระดับรายได้สู่ระดับ 2,500 ล้านบาทในปี 2566 นี้ สู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘ Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต ’ ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับ CP LAND นายกีรติ ศตะสุข เป็นอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้คร่ำหวอดในสายงานธุรกิจและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ปริญญาโท) และหัวหน้าภาควิชา การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่ออสังหาริมทรัพย์ (ปริญญาตรี) คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อาทิ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิท

ททท.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมงานประเพณี ปอยส่างลอง ประจำปี 2566 ...

รูปภาพ
ประเพณีปอยส่างลอง เป็นมนต์เสน่ห์หนึ่งในงานประจำปีเลื่องชื่อของชาวไทใหญ่แห่งเมืองสายหมอก ซึ่งนอกจากจะมากไปด้วยสีสันงดงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นงานบุญที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันทรงคุณค่า และได้ขยายไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นต้นแบบของการจัดประเพณีปอยส่างลองของประเทศไทย  ประเพณีปอยส่างลอง คือ การ บวชลูกแก้ว หรือ บรรพชาสามเณรในช่วงฤดูร้อน จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ทุกปี ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงว่างเว้นจากการทำนา และมึความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหาร และเป็นช่วงที่เด็ก ๆ เยาวชนปิดเทอม เพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรม รวมทั้งได้เจริญจิตภาวนา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การได้บวชส่างลอง เป็นความเชื่อของชาวไทใหญ่ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงสุด จนกลายเป็นหนึ่งในประเพณีที่ทรงคุณค่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือคติในการบวชเณรที่จำลองแบบมาจากพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกผนวช จึงต้องแต่งกายส่างลองกันให้สง่างาม ตามแบบกษัตริย์พม่าโบราณ นุ่

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มุ่ง มหา’ลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สกสว.แนะดันมวยไทย-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูง ...

รูปภาพ
สกสว. พร้อมสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชิงสุขภาพ และผลักดัน soft power มวยไทย ได้ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และ รับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยมี ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ระบุว่า.. จังหวัดราชบุรี ถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล เนื่องจากมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และมี GDP อยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศ งานวิจัยของมหาวิทยาลั

ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งของประเทศไทย ...

รูปภาพ
ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งใหญ่ครั้งสำคัญ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการกำหนดว่า พรรคการเมืองใดจะได้เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศ เมื่อทราบผลการเลือกตั้งแล้ว ตามขั้นตอนต้องดำเนินการผ่านระบบรัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วย สภาสูงคือ วุฒิสมาชิก (สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ) จำนวน 250 คน และสภาล่างคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน) จำนวน 500 คน ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรีนั้น มาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล เรียกว่า “ พรรคร่วมรัฐบาล ” ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมืองหลายพรรคในการเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงเปลี่ยนผ่านปลายสมัยของรัฐบาลชุดเก่า ก่อนที่จะหมดวาระหรือก่อนที่จะมีการยุบสภาอันนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลชุดใหม่นี้ เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในการชิงไหวชิงพริบ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการเมือง ตลอดจนการขายฝัน ขายนโยบายเพื่อให้ได้รับความสนใจจ

วช. หนุน นวัตกรรมเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร ...

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด เสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตอาหารหยาบ อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำ การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ วางแผนการผลิต การใช้แอปพลิเคชันโคเนื้อ และที่สำคัญช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาด ลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างกำไร โดยมีการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการทบทวนทักษะ (Re-skill) ยกระดับทักษะด้วยนวัตกรรม (Up-skill) และเพิ่มทักษะองค์ความรู้ใหม่ (New skill) สร้างรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภูมิลำเนา หวังสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พึ่งพาตัวเองได้ สู่เป้าหมายเพื่อยกระดับ