บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2023

ททท. จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคาซัคสถาน ตามมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA Exemption) ณ 4 ท่าอากาศยานนานาชาติ ...

รูปภาพ
นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคาซัคสถานชื่นมื่น เต็มไฟท์บิน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนและคาซัคสถาน ตามมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (VISA Exemption) ณ 4 ท่าอากาศยานนานาชาติ อย่างยิ่งใหญ่  ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน XJ 761 สายการบิน Thai AirAsia X เส้นทางบินตรงเซี่ยงไฮ้-สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้โดยสาร 341 ราย ถือเป็นเที่ยวบินแรกของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังจากรัฐบาลไทยประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) เพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและคาซัคสถาน ตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานใน 4 ท่าอากาศยานหลัก (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, ภูเก็ต) นายเศรษฐา กล่าวว่า.. การพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบา

บพข. ท็อปฟอร์ม ผลักดัน งานวิจัย-นวัตกรรมไทย ก้าวสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของโลก ...

รูปภาพ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ท็อปฟอร์ม ประกาศความพร้อมเป็นตัวกลางผลักดันและเร่งรัดงานวิจัย-นวัตกรรมไทย ก้าวสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของโลก ผนึกกำลัง 11 Accelerator Platforms 9 มหาวิทยาลัยและ 1 หน่วยงานวิจัยร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI)  “ หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก ” หรือ  “ Deep Science and Technology Accelerators ” ของ  “ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ”  หรือ บพข. ขันอาสาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่โลกต้องการ หรือ เทรนด์ของโลก เข้ากับความเชี่ยวชาญที่แต่ละมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยมีอยู่ผ่านการบ่มเพาะจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น หรือบริการ และ เข้าสู่กระบวนการเร่งขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด จนสามารถส่งผลงานออกสู่ตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ

ทอ. จัดพิธีปิดการฝึกผสม Balance / Teak Torch 2023 ...

รูปภาพ
กองทัพอากาศ (ทอ.) จัดพิธีปิดการฝึกผสม Balance/Teak Torch 2023 (ภาคอากาศ) หรือ Enduring Partners Engagement ซึ่งเป็นการฝึกร่วมครั้งแรกกับ Washington Air National Guard และ Oregon Air National Guard ของสหรัฐอเมริกา  ที่ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา / เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 กองทัพอากาศได้จัดพิธีปิดการฝึกผสม Balance/Teak Torch 2023 (ภาคอากาศ) หรือ Enduring Partners Engagement ซึ่งเป็นการฝึกร่วมครั้งแรกกับ Washington Air National Guard และ Oregon Air National Guard ของสหรัฐอเมริกา โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฎฐ์ คำอินทร์ ผู้อำนวยการกองการฝึกผสม Balance/Teak Torch 2023 (ภาคอากาศ) ฝ่ายไทย และพลอากาศโท เกนท์ เวลส์ ผู้บัญชาการ Washington Air National Guard สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ พลอากาศโท เกนท์ เวลส์ ผู้บัญชาการ Washington Air National Guard สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า.. " ผมมีความพอใจกับการฝึกฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางการทหารระหว่างสองประเทศได้อย่างมีคุณภาพ " ทั้งนี้ ระ