บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2022

วช. ขึ้นเหนือโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ “ โดรน ทางเลือกใหม่ในยุค 5G​ สื่อสาร​ได้ทั่วโลก ”

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาพื้นที่สูง (การสำรวจ การเกษตร และการป้องกันอุบัติภัย)” ให้แก่ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และคณะ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบังคับโดรนอัตโนมัติระยะไกลให้ก้าวล้ำนำสมัยผ่านการสื่อสารไร้พรมแดนด้วยระบบ 5G และประยุกต์ใช้บริหารจัดการและกิจกรรมด้านงานพัฒนาในพื้นที่สูง พร้อมโชว์ประสิทธิภาพการใช้งานแก่สาธารณชน ณ ปางแฟน Rock n’ River อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ปางแฟน Rock n’ River จังหวัดเชียงใหม่ / บ่ายวานนี้ (วันที่31 มีนาคม 2565) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ผ่านมา นวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนได้นำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์จริงหลายโครงการ สำหรับนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับได้นำมาสู่การต่อยอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีจัดงาน “ อุทัย...มีดี...วิถียั่งยืน ” ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ...

รูปภาพ
ที่ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค  /  เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 30 มี.ค. 65 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานฯ กล่าวว่า.. การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการร่วมบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ  ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าและผู้บริโภค ในโอกาสนี้ เชิญชวนท่านผู้มีเกียรติช่วยสนับสนุนสินค้าของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 และเชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  ภายในการจัดงานมีผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายรวมจำนวน 50 ร้านค้า ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการโดยตรง ด้าน นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้จัดงานในครั้งนี้กล่าวว่า.. การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดอุทัยธานี มาแสดงและจำหน่าย ภายใต้ชื่องาน “

วช. หนุน มช. แสดงศักยภาพงานวิจัยมุ่งเป้า การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บนปีที่ 2 ...

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2 ” ให้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินการของโครงการวิจัยภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร เป็นปีที่ 2 โดยมีกำหนดจัดการประชุมแบบ Hybrid ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติปราศรัยพิเศษ “ บทบาทของ อว. กับการวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพ ”  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล​ กล่าวว