“ ผู้เข้าร่วมจัดงานคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ” ปลื้ม รับประกาศนียบัตร “ การจัดงานมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ”

ที่ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร / เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานและนักวิจัยที่เข้าร่วมงานฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวปิดงานและขอบคุณผู้มีส่วนร่วม พร้อมมอบประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานและนักวิจัยที่ร่วมงานฯ ในครั้งนี้

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 4 วัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันทั้งในการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยต่าง ๆ โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญคือ วช. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ ชีวิตคือโอกาส ” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ” และวิทยากรหลายท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า.. ในส่วนของภาคกิจกรรม ภาคนิทรรศการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรของ วช. ได้นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการวิจัยมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ด้าน นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้วิจัย สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงพานิชย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ และโอกาสต่อ ๆ ไปในอนาคตจะสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ” โดยจัดให้มีภาคการประชุมในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมืองและนิทรรศการโรงกลั่นแอลกอฮอล์ นิทรรศการ “ ชิม ช้อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย ” การฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...