" สทท. " MOU ร่วมกับ " โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.สวนดุสิต " เพื่อทำ Short Course เติมแรงงานให้คนท่องเที่ยว ...

ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / เมื่อเวลา 09.30 น. วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ลงนามความร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมเป็นพยานการลงนาม มีผู้บริหาร และ บุคลากร จากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 


ในโอกาสความร่วมมือครั้งนี้จัดให้มีการเสวนากลุ่มหัวข้อ " คำตอบท่องเที่ยวไทย หลังยุคโควิด-19 " และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งระดับบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคม และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือและผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์สินค้าและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และจากความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้ และงานวิจัยร่วมกันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปรับทราบ และประเด็นสุดท้าย และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...