ผบ.ทอ. ห่วงปัญหา “ สารเสพติด-อาวุธปืน-สุขภาพจิต ” เน้นย้ำป้องกันก่อนเกิดเหตุ ...

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า.. จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในห้วงที่ผ่านมา พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกำลังพลของกองทัพอากาศให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม รักษาเกียรติ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของกองทัพ ไม่ก่อเหตุรุนแรงอันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันทหาร พร้อมกำชับหัวหน้าหน่วยให้ร่วมกันเฝ้าระวังสาเหตุของการก่อเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่

1. “ ปัญหาอันเกิดจากสารเสพติด ” ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติกับ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายของกำลังพลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสพสารเสพติดให้โทษ หากตรวจพบ ให้รายงานและส่งตัวเข้าบำบัดรักษาโดยด่วน

2. “ ปัญหาจากการมีอาวุธไว้ในครอบครอง ” ได้กำหนดมาตรการด่วนภายใน 1 เดือน ให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สำรวจและจัดทำทะเบียนอาวุธปืนในครอบครองของกำลังพลกองทัพอากาศทั้งหมด พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยกำกับดูแลมิให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้ามาในสถานที่ราชการ ยกเว้นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเวร-ยาม นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้มีอำนาจลงชื่อในหนังสือรับรองความประพฤติให้แก่กำลังพลในหน่วยเพื่อประกอบการขอครอบครองอาวุธปืน ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และความเหมาะสมในการนำไปใช้ ตลอดจนความเสี่ยงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของผู้ขออย่างรอบคอบก่อนลงชื่อรับรอง

3. “ ปัญหาจากสาเหตุทางสุขภาพจิต ” ให้ตรวจสอบกำลังพลในหน่วยที่มีภาวะหรือมีแนวโน้มสุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต พร้อมเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งการตรวจให้พบ (Detection) คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา การสอดส่องของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับในภาพรวมได้สั่งการให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเพื่อพลาง เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการดูแลสุขภาพจิตของกำลังพลกองทัพอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกองค์กรจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านสุขภาพจิตของกำลังพลในหน่วย 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาวินัยอันดีและควบคุม ร่วมขจัดปัญหาเหตุความรุนแรง ตั้งแต่ต้นเหตุ สร้างเกราะป้องกันที่ดีให้สังคมต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...