ผบ.ทอ. ห่วงปัญหา “ สารเสพติด-อาวุธปืน-สุขภาพจิต ” เน้นย้ำป้องกันก่อนเกิดเหตุ ...

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า.. จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในห้วงที่ผ่านมา พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกำลังพลของกองทัพอากาศให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม รักษาเกียรติ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของกองทัพ ไม่ก่อเหตุรุนแรงอันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันทหาร พร้อมกำชับหัวหน้าหน่วยให้ร่วมกันเฝ้าระวังสาเหตุของการก่อเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่

1. “ ปัญหาอันเกิดจากสารเสพติด ” ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติกับ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายของกำลังพลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสพสารเสพติดให้โทษ หากตรวจพบ ให้รายงานและส่งตัวเข้าบำบัดรักษาโดยด่วน

2. “ ปัญหาจากการมีอาวุธไว้ในครอบครอง ” ได้กำหนดมาตรการด่วนภายใน 1 เดือน ให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สำรวจและจัดทำทะเบียนอาวุธปืนในครอบครองของกำลังพลกองทัพอากาศทั้งหมด พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยกำกับดูแลมิให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้ามาในสถานที่ราชการ ยกเว้นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเวร-ยาม นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้มีอำนาจลงชื่อในหนังสือรับรองความประพฤติให้แก่กำลังพลในหน่วยเพื่อประกอบการขอครอบครองอาวุธปืน ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และความเหมาะสมในการนำไปใช้ ตลอดจนความเสี่ยงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของผู้ขออย่างรอบคอบก่อนลงชื่อรับรอง

3. “ ปัญหาจากสาเหตุทางสุขภาพจิต ” ให้ตรวจสอบกำลังพลในหน่วยที่มีภาวะหรือมีแนวโน้มสุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต พร้อมเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งการตรวจให้พบ (Detection) คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา การสอดส่องของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับในภาพรวมได้สั่งการให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเพื่อพลาง เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการดูแลสุขภาพจิตของกำลังพลกองทัพอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกองค์กรจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านสุขภาพจิตของกำลังพลในหน่วย 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาวินัยอันดีและควบคุม ร่วมขจัดปัญหาเหตุความรุนแรง ตั้งแต่ต้นเหตุ สร้างเกราะป้องกันที่ดีให้สังคมต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...