ทอ. จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 57 ...

วันนี้ (วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 57 ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
หลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ในการเตรียมกำลังให้มีขีดความสามารถใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 57 เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2566 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 84 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ คือ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย และกองทัพอากาศมาเลเซีย
ทั้งนี้ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 57 ซึ่งมีใจความดังนี้ “ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการศึกษาทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในอดีตที่ผ่านมาวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถสูง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ และประเทศชาติ โดยหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่นักศึกษาควรได้ศึกษายึดถือเป็นแนวทาง และนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป ผมเชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะให้การศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเท ใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่หลักสูตรการทัพอากาศกำหนดไว้ ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...