1 ทศวรรษพระราชทานนาม “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ” พิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์ ประจำปี 2566 และพิธีสวนสนามอำลาที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในการนี้ พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

โรงเรียนนายเรืออากาศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2496 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณกองบินน้อยที่ 6 และย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมา กองทัพอากาศ ได้จัดทำโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศไปยังพื้นที่สนามบินมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปลี่ยนนามของโรงเรียนฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนนายเรืออากาศว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ” มีความหมายว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 ” 

ในวาระครบรอบ 1 ทศวรรษ การได้รับพระราชทานนามโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศจึงได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย การประกอบศาสนพิธี การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดพิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาจารย์อาวุโส 

นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีสวนสนามอำลาที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ก่อนจะมีการย้ายการเรียนการสอน จากที่ตั้งดอนเมืองไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายในปี 2566 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...

ททท. จัดกิจกรรม “ Vijit Chao Phraya ” แสดงแสงสีสร้างสีสันบรรยากาศให้แม่น้ำเจ้าพระยา ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ...