อบต.วังทอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมกับเดินเยี่ยมชมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง นายอนันต์ สุขมี สมาชิกสภาฯ อบต.ม.18, นายเฉลียว นามมะหิงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18, หัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กล่าวว่า.. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้ดำเนินการจัด 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ การทำน้ำมันนวด ,สบู่สมุนไพร และกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตรพืชผัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนา และขับเคลื่อนนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ซึ่งในพื้นที่ตำบลวังทองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง และปรับใช้สำหรับการประกอบอาชีพได้  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาววาสนา  แก้วชา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ฝึกอาชีพ พร้อมกับบรรยายการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย ณ สวนเกษตรพืชผัก หมู่ที่ 28 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...