“ รมว.พิพัฒน์ ” เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ”

ที่ ห้องบอลรูม 1 - 2 ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร / เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ภายในงานมีการเสวนาการดูแลความปลอดให้กับนักท่องเที่ยว โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ


จากการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2566 ว่า จะฟื้นตัว             อย่างต่อเนื่องจากการกลับมาของเที่ยวบินจากจีน และความรวดเร็วของการเปิดให้จำหน่ายแพคเกจทัวร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวอาเซียนจะยังเป็นตลาดหลักที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวันจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่ระดับ         ร้อยละ 60 – 80 สำหรับนักท่องเที่ยวระยะไกล คาดว่าจะฟื้นตัวที่ร้อยละ 70 – 80 โดยจะมีความท้าทายเนื่องจากปัจจัยด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวที่ล่าช้าของอุตสาหกรรมการบินจะส่งผลกระทบต่อตลาดระยะไกล นอกจากนี้ จากการที่ประเทศจีนจะปรับลดระดับมาตรการการจัดการโรคโควิด-19 ส่งผลให้คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านคน เป็น 25 ล้านคน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 2.38 ล้านล้านบาทที่ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้

ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาด้านมาตรการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและมีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ ประเด็นด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย หลายมิติ ทั้งในส่วนของความปลอดภัยด้านการเดินทาง ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือแม้แต่ความปลอดภัยทางด้านการเงินในการทำธุรกรรมเพื่อจับจ่ายใช้สอยต่างๆ ซึ่งแต่ละมิติล้วนมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน การให้การดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเป็นสำคัญ ทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม รอยยิ้มและการต้อนรับที่น่าประทับใจของคนไทย หากนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกมิติ จะยิ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ             เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (อาทิ กระทรวงและกรม ที่เกี่ยวข้อง, สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย, องค์การมหาชน, สถาบันการศึกษา, สถานพยาบาล) และหน่วยงานภาคเอกชน (อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สมาคมท่องเที่ยว โรงแรม, สายการบิน, ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง) จำนวนกว่า 200 คน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายและแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการจัดเวทีการเสวนาในหัวข้อ “ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ” ที่มีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทุกด้าน โดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว อันจะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง “ ทั่วถึง ยั่งยืน และสมดุล ”

ข้อมูล ภาพ/ข่าว : กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...