วช. เร่งขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ “ ศักยภาพชาอัสสัม ” ตามโจทย์ความต้องการของพื้นที่ชุมชนสังคมเพื่อความยั่งยืน ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เร่งติดตามและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปชาบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

การตรวจเยี่ยมและการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพชาอัสสัมป่าสู่ผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพสูงเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่ วช. ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการผลิตชาอัสสัมที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สร้างมาตรฐาน GAP ของสวนชาอัสสัม และสร้างมาตรฐาน GMP ของโรงงานผลิตชา พร้อมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ในการผลิตชาอัสสัมสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานของมทร.ล้านนา ลำปาง โดยการสนับสนุนของ วช. ได้ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งแกชุมชน การพึ่งตนเอง และการเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...