“ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ภาคเหนือ ” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เครือข่ายวิจัยผนึกกำลัง พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ...

งาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023 ” เป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของภาคเหนือไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้าง พร้อมกับการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม  สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในความร่วมมือและผนึกกำลัง นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ร่วมในงาน “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ภาคเหนือ ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ ศักยภาพและมาตรฐานจากงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำเสนอในภาคนิทรรศการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจัยในทิศทาง โอกาสและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน วิสาหกิจและผู้ประกอบการ

พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้ให้เกียรติมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานจำนวน 68 หน่วยงาน ที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนำสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมเป็นประธานในพิธีปิด “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023 ” ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม ที่จัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณ มทร.ล้านนา ลำปาง เจ้าภาพหลักในการจัดงาน และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคเหนือ ที่รวมพลังในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” (Regional Research Expo 2023)” ครั้งที่ 11 ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการผลักดันในการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ มาร่วมฉายภาพโอกาสและทิศทาง ที่สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนจากวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนได้เห็นเครือข่ายคุณภาพ ความร่วมมือที่เป็นระบบ ของหน่วยงานและนักวิจัยในภาคเหนือ ในการร่วมขยายผลผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ รวมทั้งการสร้างสรรค์และการมีชุมชนต้นแบบ ในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตในมิติคุณภาพทางสังคม

สำหรับ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ” ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG, การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม, ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดนัด U2T for BCG  ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอป เป็นต้นทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงาน 3 วัน ประกอบด้วย บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่จะร่วมผลักดันผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...