ททท.ประจวบฯ สนับสนุน กิจกรรม “ วิ่งหัวหิน รักษ์เล ” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างรายได้สู่ชุมชน ...

กิจกรรม “ วิ่งหัวหิน รักษ์เล กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างรายได้สู่ชุมชน และ เปิดตัวมาสคอตค่างแว่น “ น้องเอ็นดู " จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และ กลุ่มเราเพื่อนกัน หัวหิน ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรที่เข้มแข็งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมใจจับมือจัดกิจกรรม “ วิ่งหัวหิน รักษ์เล (Run Fun Walk) ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหิน ” ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร ไม่เน้นการแข่งขัน เดิน-วิ่ง แบบสบายๆ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ขับเคลื่อนจุดขายตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาของหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมโปรโมทมาสคอตของจังหวัดค่างแว่น ชื่อ “ น้องเอ็นดู ” ให้เป็นที่รู้จัก นำรายได้จากการจัดกิจกรรมหักค่าใช้จ่ายมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในอำเภอหัวหิน 
           

ที่ ศูนย์การการค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน / เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “ วิ่งหัวหิน รักษ์เล (Run Fun Walk) ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหิน ” พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม ประธาน “ กลุ่มเราเพื่อนกัน หัวหิน ร่วมกันแถลงข่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า.. จังหวัดดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สร้างความสุขแก่ผู้มาเยือนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นำมาซึ่งการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมลงไปสู่พื้นที่และชุมชนอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในครั้งนี้ จึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดและตอบโจทย์การการพัฒนาจังหวัดที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการนำค่างแว่น ชื่อ”น้องเอ็นดู ” มีความน่ารัก บุคลิกสดใส มาเป็นมาสคอตของจังหวัด เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผมมั่นใจว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนักท่องเที่ยว   

    

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า.. เทศบาลเมืองหัวหินมีความพร้อมและยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรม และยินดีต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางเทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ การประสานงาน การให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของหัวหินในช่วงการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของหัวหิน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของหัวหิน ขับเคลื่อนโดยภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหิน ก็ได้สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของหัวหิน ภายหลังแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ด้าน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า.. การจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการการจับมือและบูรณาการกันโดยทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีการใช้จ่ายสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน กระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่

  

ขณะเดียวกัน นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม ประธานกลุ่มเราเพื่อนกัน กล่าวว่า.. กลุ่มเราเพื่อนกัน ” เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่รักหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากทุกภาคส่วน ทำงานด้วยใจในรูปแบบอาสาสมัครที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งความเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ต้องการเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและชุมชน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งแรกที่ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะมอบให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหัวหิน ทั้งนี้กลุ่มเราเพื่อนกัน  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันสร้างพลังในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวิ่งหัวหิน รักษ์เล ใส่บาตร ปล่อยปู หาดหัวหินในครั้งนี้

    

สำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรม วันที่ 4 ธันวาคม 2565 จุด Start/Finish เริ่มเวลา 05.30 น. ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานได้แก่ การปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า (ระยะที่ 1 : 1.5 กิโลเมตร) การใส่บาตรอิ่มบุญ (ระยะที่ 2 : 2.9 กิโลเมตร จุดกลับตัวบริเวณหลังโรงแรมชีวาศรม) กิจกรรมนั่งม้าชายหาดถ่ายรูป (ระยะที่ 3 : 4.9 กิโลเมตร) ค่าสมัคร 399 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของหัวหินที่สวยงาม พร้อมเหรียญรูปปู คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน …
🏃‍♀️🏃‍♀️ สวยงามยามเช้า ♦️กลุ่มเพื่อนกัน♦️ สื่อมวลชน ร่วมถ่ายทำVTR กิจกรรมเดิน-วิ่ง HUA HIN RUN FUN WARK ทดสอบพื้นที่กิจกรรม  ณ ชายหาดหัวหิน 🏃‍♀️🏃‍♀️

#กลุ่มเราเพื่อนกัน

#hua hin run fun wark

#ปล่อย ปู ใส่บาตร

#เที่ยวหัวหิน

ขอบคุณภาพ เพจ #นสพ.ประจวบโพสต์ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...