ผบ.ทอ. ร่วมการประชุม ผบ.ทอ.อาเซียน ครั้งที่ 19 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย พลจัตวา คำเหล็ก แสงพะจัน (Brigadier General Khamlek Sengphachanh) ผู้บัญชาการทหารอากาศลาว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ฯ

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า.. ผลการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพ ในภูมิภาคอาเซียน “Together for Peace and stability of ASEAN” ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทุกชาติ พร้อมสานความร่วมมือและดำรงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับเพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค โดยทุกชาติเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีความท้าทายกับความมั่นคงในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยคุกคามที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม หรืออุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง กองทัพอากาศอาเซียนเห็นถึงความสำคัญในการใช้ศักยภาพของกองทัพอากาศอาเซียนในภารกิจการบินค้นหาและช่วยชีวิตรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งกองทัพอากาศอาเซียน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ ASEAN Air Forces SOP on HADR เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนต่อไป โดยในการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ 19 นี้ กองทัพอากาศยินดีจัดการฝึกผสมกองทัพอากาศอาเซียน ในปี 2568 ณ ประเทศไทย และกล่าวเชิญชวน ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน พิจารณาเข้าร่วมการฝึก ASEAN (HADR) Exercise 2025 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และพัฒนาศักยภาพกองทัพอากาศอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางธรรมชาติร่วมกัน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคำนับ พลจัตวา คำเหล็ก  แสงพะจัน (Brigadier General Khamlex Sengphachanh) ผู้บัญชาการทหารอากาศลาว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทั้ง 2 ฝ่ายต่างขอบคุณในความร่วมมือ ระหว่างกองทัพอากาศที่มีต่อกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งด้านการศึกษา และ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้เยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน และเสนอแนวทางในการดำเนินและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศอาเซียน ภายใต้กรอบการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ การฝึกร่วม/ผสม ในระดับทวิภาคี การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศไทยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือกับ พลอากาศเอก ทุน  อ่อง (General Htun Aung) ผู้บัญชาการทหารอากาศเมียนมา ทั้ง 2 ฝ่าย ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดี ไม่มีเจตนาจะเป็นภัยคุกคามซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกคณะทำงานร่วม (Air Working Group) ให้มีมากยิ่งขึ้น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...