“ บุหรี่ ” กรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเบอร์ 1 จำนวนประชากรสูบบุหรี่ มากที่สุดในประเทศ 1,232,467 คน การสูบบุหรี่แบบมีควันอายุ 15 ปีขึ้นไป ข้อมูลปี 2564 จำแนกรายจังหวัด ...

ที่ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เรื่อง “ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ” เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “ ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ ” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ,  คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผศ.ดร.ศรัณญา  เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอถึงสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย “ เรียนรู้กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ” โดย รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ โดยนายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ มีตัวแทนเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควัน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทบาทสื่อมวลชนกับการทำงานรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่ โดย น.ส.วดาวรรค์ พงศนันทน์ จาก ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชัยภูมิ และ นายเพชร หนาแน่น ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดชัยนาท


ทั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คาดหวังการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้มากขึ้น  ครั้งนี้ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 50 คน จาก 30 จังหวัด โดยการสนับสนุนของ สสส.  

#สังคมปลอดบุหรี่ทุกคนมีส่วนร่วม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...