ททท.ภูมิภาคภาคใต้ แถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 2566 ...

ที่ห้องส่งห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร / จัดเชื่อมโยงสู่ห้องประชุม Online ภาคใต้ 14 จังหวัด โดย  นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงทิศทางการดำเนินงานแผนการส่งเสริมตลาดภูมิภาคภาคใต้ และ มอบนโยบายและทิศทางตลาดในประเทศ ปี2566 โจทย์ที่มีความสำคัญโดยได้ทำให้รัฐบาลเห็นแล้วถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะ “ ตลาดในประเทศ ” ถือหน่วยสร้างรอยยิ้มให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดังนั้นภารกิจที่ต้องทำร่วมกันอย่างเข้มแข็งคือ บริหารความสัมพันธ์ “ สร้างโมเมนต์ที่ใช่ร่วมกัน ” ในทุก ๆ วัน 

เพื่อจุดกระแสการท่องเที่ยวให้กลายเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฐานรากไปถึงการเป็นหนึ่งในอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกให้ได้ โดยการแถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ปี2566 นี้ได้ดำเนินการผ่านช่องทาง zoom meetings ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมากทางระบบออนไลน์ และทางไลฟ์สดผ่านทางเพจ เที่ยวใต้byททท และ ททท.สำนักงานภาคใต้ ทั้ง 11 สำนักงาน พร้อมเพจพันธมิตร 

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคใต้ กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดภูมิภาคภาคใต้ ปี 2566 นำไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายแบบก้าวกระโดด (*เทียบเท่าเป้าหมายปีที่ดีที่สุดคือปี 2562)  ให้เป็นตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว นำไปสู่ 3 กลยุทธ์หลัก เพื่อนำการตลาดภูมิภาคภาคใต้ไปสู่เป้าหมาย คือ..

1. กระตุ้นให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้ (เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เน้นใต้เที่ยวใต้ เที่ยวใต้ได้รายเดือน Event 12 เดือน เสริฟ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือราคา)

2. เพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้น (เพิ่มรายได้ ขยายวันพักให้สูงขึ้น เที่ยวใต้สร้างมูลค่าโดยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ เน้นโปรโมชั่นทุกมิติ เที่ยวใต้ได้ 365 วัน)

3. รักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (รักษาฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มเก่า ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ เน้นกลุ่ม Cooperate ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวชุมชน) ฯลฯ

หมายเหตุ :-  ภาคใต้มี 2 ฤดูกาลต่อปี คือ ฤดูร้อน กับ ฤดูฝน  “ สร้างเสน่ห์เที่ยวใต้ให้ได้ทุกวัน ”

นางปทิตตา ตันติเวชกุล รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ กล่าวถึง.. แผนการดำเนินงานในภูมิภาคภาคใต้ ปี 2566 ร่วมมือกับพันธมิตร ทำงานเป็นทีม และบูรณาการทำงาน ทีม ททท. กับ ภาคีเครือข่าย ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยกตัวอย่างเช่น..

1. จัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลท่องเที่ยวกันอย่างใกล้ชิด ทุกเดือนระหว่างทีม ททท.ภาคใต้ร่วมกับผู้ประกอบการพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้

2. จัดส่งเสริมการขายให้กับพันธมิตรผู้ประกอบการผ่าน Online และ Hybrid ทุก 3 เดือน

3. จัดรายการพิเศษกระตุ้นผ่านสื่อตามTheme 12 เดือนทุกๆต้นเดือน นำเสนอกิจกรรม&ข่าวท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้

4. จัดรายการโนราห์พาเที่ยวปักษ์ใต้ผ่านสื่อกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมุมมองใหม่เสนอข่าวสารท่องเที่ยวในภาคใต้ ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00-13.00 น.

5. จัดรายการ ททท.ปักษ์ใต้เปิดตลาดนัดOnline ขายทัวร์ผ่านสื่อทุกวันพุธ เวลา 12.00-13.00 น.

            

นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ กล่าวถึง.. ทิศทางการดำเนินงานของกองตลาดภาคใต้ปี 2566 ดำเนินการให้การสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายในภาพรวมของภูมิภาคภาคใต้ตามนโยบาย และให้การสนับสนุนการทำงานของ ททท.สำนักงานภาคใต้ทั้ง 11 แห่งครอบคลุม 14 จังหวัด ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย

นางสาวกฤชสร ทรายแก้ว ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานชุมพร กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดชุมพร และระนอง ว่า.. Theme ชุมพร : ประตูสู่ท้องทะเลอ่าวไทย กับ ระนอง : มหานครน้ำแร่

นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุราษฏร์ธานี กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฝั่งพื้นที่บนคาบสมุทรมลายู) ว่า.. Theme สุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

นางศุภากาญจน์  ยอดฉุน ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเกาะสมุย กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หมู่เกาะในทะเลอ่าวไทย) ว่า.. Theme สมุย-พะงัน-เต่า : แดนฝันหมู่เกาะทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย (Gorgeous Tri-Land)

นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ว่า.. Theme นครศรีธรรมราช : มานะมานคร มหาศรัทธา และ พัทลุง : โอ้โหโนรา พาเที่ยวเสกั๊ก

นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดตรัง ว่า.. Theme ตรัง : ยุทธจักรความอร่อย เสน่ห์อันดามัน สวรรค์นักกิน 

นายอะหมาน  หมัดอะดัม  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกระบี่ กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดกระบี่ ว่า.. Theme กระบี่ : GO Green เมืองท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดภูเก็ต ว่า.. Theme : 365 Colorful Phuket

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดพังงา ว่า.. Theme พังงา : เที่ยวใต้ให้ปัง ต้องพังงา

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสงขลา ว่า.. Theme สงขลา : เที่ยวหาดใหญ่ชิมอาหารเหลา เสน่ห์เมืองเก่าต้องสงขลา

นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนราธิวาส กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ว่า..  Theme นราธิวาส : มหัศจรรย์สวรรค์แดนใต้   ปัตตานี : เที่ยววิถีพหุวัฒนธรรมแดนใต้  และ ยะลา : เที่ยวเมืองงามแดนใต้

นายไพรัช สุขงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสตูล กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวปี 2566 จังหวัดสตูล ว่า.. Theme สตูล : มหาอุทยานธรณีโลกทางทะเล ในการนำเสนอแผนการตลาดและรูปแบบการท่องเที่ยว 12 เดือน 14 สไตล์ 14 จังหวัดภาคใต้ เที่ยวได้ 365 วัน ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการท่องเที่ยว ผ่านการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก และขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคภาคต่างๆอีกด้วย ...

ท่านสามารถชม การแถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 2566 ย้อนหลังคลิกๆ ดูได้ที่นี่.. https://fb.watch/gYxeN2udu1/?mibextid=qC1gEa

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters ” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย พร้อมกระตุ้นส่งเสริมการขาย ย้ำส่งมอบประสบการณ์ 3 ดี แก่นักท่องเที่ยว ...