รางวัลประกาศเกียรติคุณ THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 (ครั้งที่ 1)

ประกาศความโดดเด่นของตัวคุณ สู่เวทีธุรกิจระดับนานาชาติด้วยภาพลักษณ์ระดับสากล กับรางวัลที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเซียกับรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์ รวมถึงให้กำลังใจแก่บุคคล ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผลิตภัณฑ์ สถานบริการด้านสุขภาพและความงาม สถาบัน องค์กร และผู้บริหาร ทั่วทั้งเอเซีย 

คุณ วีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์ ประธานผู้บริหาร กลุ่มบริษัท อเล็กซิส วัง กรุ๊ป ในฐานะประธานสมาพันธ์ K BEAUTY THAILAND และประธานจัดงานพิธีการมอบถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติ THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 (ครั้งที่ 1) โดยสมาพันธ์ The Federation of K-Beauty Professional  ประเทศเกาหลีใต้ ได้กล่าวว่า “ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า บุคลากรในองค์กรต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคม มูลนิธิ สมาคม วงการบันเทิง สื่อสารมวลชน รวมถึงองค์กรและบุคลากรด้านวิชาชีพและธุรกิจของทุกภาคส่วนนั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนกลไกของการพัฒนาด้านวิชาชีพและระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้านสังคมของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก “


ดังนั้น ทางสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งประเทศเกาหลีใต้ หรือที่รู้จักกันในนามของ The Federation of K-Beauty Professional , South Korea โดยคณะกรรมการของสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้มีการจัดงานพิธีการมอบรางวัล THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางสถาบัน มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก  อาทิเช่น.. 

✅ Myongji University (South Korea)

✅ Cloud Nine College (Canada)

✅ Concordia International University (USA)

✅ Heritage Reformed College (Australia)

✅ Hanoi International (Vietnam) การจัดงานพิธีการมอบรางวัล THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการให้กำลังใจแก่สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงบุคคล นักธุรกิจ ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ทำคุณประโชน์และการอุทิศตนเองทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในภาพรวมของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการพัฒนาด้านสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย ทางสมาพันธ์จึงได้มีการจัดประเภทของการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ดังนี้..

1. ประเภทธุรกิจและกิจการต่างๆ  อาทิเช่น บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน สถาบัน สมาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ารับมอบรางวัลในสาขา THE BEST INTERNATIONAL ( ORGANIZATION OR TYPES OF ORGANIZATION ) OF K BEAUTY AWARD 2022

2. ประเภทบุคคล อาทิเช่น บุคลากร ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ครู เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน เข้ารับมอบรางวัลในสาขา THE BEST INTERNATIONAL ( CORPORATE EXECUTIVE ) OF K BEAUTY AWARD 2022

3. ประเภทผลิตภัณฑ์และการให้บริการ อาทิเช่น แบรนด์ - ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการ เข้ารับมอบรางวัลในสาขา THE BEST INTERNATIONAL ( PRODUCT AND SERVICE OR TYPES OF PRODUCT AND SERVICE ) OF K BEAUTY AWARD 2022

4. ประเภทกลุ่มนักแสดง นักร้อง ดาราศิลปิน ยูทูปเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ เข้ารับมอบรางวัลในสาขา  THE BEST INTERNATIONAL ( INFLUENCER ) OF K BEAUTY AWARD 2022

5. ประเภทการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสังคม  เข้ารับมอบรางวัลในสาขา  THE BEST INTERNATIONAL ( SOCIAL SECTOR ) OF K BEAUTY AWARD 2022

สำหรับพิธีการมอบรางวัลในงานครั้งนี้ ทางคณะกรรมการของสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้จัดงาน THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022 ได้เรียนเชิญทาง  MR. HWANG JONG YUL ประธานสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Chairman Of  The Federation of K-Beauty Professional , South Korea) มาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลแด่ผู้เข้ารับรางวัล โดยมีกำหนดการจัดงานพิธีการมอบรางวัล ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงละครอักษรา  คิง เพาเวอร์ ดิ้วตี้ ฟรี ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์  ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นอกจากวัตถุประสงค์สำคัญที่จะประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลในภาคส่วนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์อันที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ และมีโอกาสในการเข้าถึงวิชาชีพในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามได้มากขึ้น ทางคณะผู้จัดงานจึงนำรายได้หลังหักค่ายใช้จ่าย มอบให้กับกองทุนพัฒนาส่งเสริมอาชีพและธุรกิจ เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพต่างๆ แต่อาจขาดโอกาสและทุนทรัพย์ในการเข้าถึงองค์ความรู้นั้นๆ ให้มีโอกาสได้เข้ารับการเรียนรู้ในสถาบันด้านวิชาชีพและธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชียต่อไปหากท่านมีความโดดเด่น และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีมาตรฐานระดับสากล มีนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทางสมาพันธ์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ารับถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยการเสนอรายชื่อ ผลงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน เพื่อให้ทางคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเรียนเชิญท่านเข้ารับรางวัลในงานครั้งนี้ สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาพันธ์  THE FEDERATION  OF K - BEAUTY THAILAND หรือบอร์ดบริหารประจำประเทศไทยของทางสมาพันธ์ K BEAUTY THAILAND ...

FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087397352967

LINE ID : @kbeautythailand 

TEL : +66 81 646 1047 

EMAIL : kbeautythailand.official1@gmail.com


The Federation of K-Beauty Professional

376 Soi Ladprao 94 (Panchamit) , Ladprao Road, Phlabphla Sub-District , Wang Thonglang District, Bangkok 10310 Thailand 

Tel : +66 81-646-1047

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...