ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยม กองบิน 56 สงขลา และ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ...

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา  วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางตรวจเยี่ยมกองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นาวาอากาศเอก อัศวิน  จิตรมณีกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน 56 ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย เยี่ยมชมโรงนอน โรงอาหาร และสถานที่ฝึกของทหารกองประจำการ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 โรงพยาบาลกองบิน 56 และบ้านพักอาศัยของข้าราชการ ในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุม VTC (Video Tele Conference) กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี ด้วย
จากนั้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน ผู้บังคับการกองบิน 7 ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย เยี่ยมชมเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก (Gripen C/D) ซึ่งได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบิน (Operational Flight Program) เป็น MS20 (Materiel System Version 20) ตลอดจนเยี่ยมชมโรงนอน โรงอาหาร และสถานที่ฝึกของทหารกองประจำการ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 

พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ 

พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า การเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บัญชาการทหารอากาศในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของหน่วยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในหน่วย โดยนอกเหนือจากความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแล้ว ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกำลังพลทุกระดับ โดยได้กำชับให้หัวหน้าหน่วยดูแลเอาใจใส่กำลังพลในหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเครียด และช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อพบว่ากำลังพลมีปัญหา ในขณะเดียวกันให้กำกับดูแล กวดขันวินัยและความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังให้สำรวจและจัดทำทะเบียนอาวุธปืนในครอบครองของกำลังพลทั้งหมด กำกับดูแลมิให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้ามาในสถานที่ราชการ ยกเว้นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเวร-ยาม รวมถึงมีความห่วงใยปัญหาอันเกิดจากสารเสพติดเน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยคอยสอดส่องและจัดให้มีการส่งตรวจสารเสพติดในร่างกายของกำลังพลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสพสารเสพติดให้โทษ หากตรวจพบให้รายงานและส่งตัวเข้าบำบัดรักษาโดยด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...