กรมการท่องเที่ยว เดินหน้าดําเนินคดีขบวนการปลอมวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผ่านการทดสอบเป็นมัคคุเทศก์ ...

วันนี้ (11 พ.ย. 65) เมื่อเวลา 13.30 น. กรมการท่องเที่ยว แจ้งความดําเนินคดีขบวนการปลอมวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผ่านการทดสอบเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย ตัวแทนกรมการท่องเที่ยว จึงได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ นครบาลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด โดยการปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม 2 รายการ ได้แก่ 1) วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป และ 2) หนังสือ รับรองการผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประเภททั่วไป เพื่อประกอบการขอรับ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก พบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ผ่านระบบออนไลน์ บางรายใช้วุฒิบัตรปลอม บางรายใช้หนังสือรับรองการผ่านการทดสอบฯ ปลอม และบางรายปลอมเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ไม่ผ่านการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎระเบียบกําหนดไว้ นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานครจึงดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทันที

กรมการท่องเที่ยว เห็นว่าการกระทําดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทย และเป็น อาชีพที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยได้ กรมการท่องเที่ยวจะติดตามการดําเนินคดีขบวนการปลอมแปลงเอกสารนี้ให้ถึงที่สุด ตลอดจนหาวิธีการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...