กรมการท่องเที่ยว เดินหน้าดําเนินคดีขบวนการปลอมวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผ่านการทดสอบเป็นมัคคุเทศก์ ...

วันนี้ (11 พ.ย. 65) เมื่อเวลา 13.30 น. กรมการท่องเที่ยว แจ้งความดําเนินคดีขบวนการปลอมวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผ่านการทดสอบเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย ตัวแทนกรมการท่องเที่ยว จึงได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ นครบาลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด โดยการปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม 2 รายการ ได้แก่ 1) วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป และ 2) หนังสือ รับรองการผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประเภททั่วไป เพื่อประกอบการขอรับ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก พบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ผ่านระบบออนไลน์ บางรายใช้วุฒิบัตรปลอม บางรายใช้หนังสือรับรองการผ่านการทดสอบฯ ปลอม และบางรายปลอมเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ไม่ผ่านการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎระเบียบกําหนดไว้ นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานครจึงดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทันที

กรมการท่องเที่ยว เห็นว่าการกระทําดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทย และเป็น อาชีพที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยได้ กรมการท่องเที่ยวจะติดตามการดําเนินคดีขบวนการปลอมแปลงเอกสารนี้ให้ถึงที่สุด ตลอดจนหาวิธีการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...