ททท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “ แม่สะเรียง โมโตแคมป์ ” Maesarieng Moto Camp 2023 เงินสะพัด ห้องพักเต็ม ...

ที่ บ้านสวนริมน้ำ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เมื่อเวลา 18.00 น. วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ แม่สะเรียงโมโตแคมป์ ” Maesarieng Moto Camp มีนักท่องเที่ยวผู้ร่วมงานนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไบเกอร์และนักท่องเที่ยวสายแคมป์ ที่เดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ห้องพักในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงกว่า 500 ห้องเต็มจนล้นไปถึงอำเภอแม่ลาน้อย พ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกต่างพึงพอใจ การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ไม่มีอุบัตเหตุ และเหตุใด ๆ สามารถช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว กระจายรายได้และเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ตลอดจนได้มอบประสบการณ์การเดินทางให้กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการ Maehongson on the Road. ช่วยสร้างการรับรู้พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตะวันตกสุดแดนสยาม 

ว่าที่ร้อยตรี ' ภาณุวัฒน์ ขัดนาค '
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน (คนซ้ายมือสุด)

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า.. การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางจับจ่ายใช้สอย สามารถยืดระยะเวลาการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงระยะเวลาการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี 
การจัดงานครั้งนี้ ได้บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายนักท่องเที่ยว อาทิ ฝ่ายกิจกรรม ททท. กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน (ชุดปฏิบัติการแม่สะเรียง) โรงพยาบาลแม่สะเรียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาขาแม่สะเรียง กำนัน และพ่อหลวง ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง วัดศรีบุญเรือง วัดแสนทอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัยแม่สะเรียง กองร้อยอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ.หมู่บ้าน น้อง ๆ กลุ่มรักษาดินแดน (รด.) หจก. ชื่นชูไพร ก่อสร้าง ร้านทองเยาวราชแม่สะเรียง ไพรินสาส์น อะเบิฟเดอะซี เฮินไตรีสอร์ท แม่ลาน้อย แม่สะเรียงบาร์ มิตรไมตรี ริเวอร์เฮ้าส์โฮเทล โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย สไมล์เวย์ กลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนอื่น ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากบ้านสวนริมน้ำแม่สะเรียง การจัดงานครั้งนี้ เกิดความคุ้มค่าในการจัดงานในหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจได้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้แก่ ธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจของที่ระลึก ธุรกิจนำ้มันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงหุงต้ม อู่เซอร์วิสรถ ธุรกิจบันเทิง ศิลปิน ธุรกิจเครื่องเสียง เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานเสิร์ฟ แรงงานก่อสร้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง ๆ ด้านสังคม ได้สร้างงาน เสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน ได้บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน และนำส่งประสบการณ์ท่องเที่ยว นำโคมแม่สะเรียงมาเป็นจุดขายเชื่อมโยงงานประเพณีออกหว่า (ออกพรรษาชาวไทยใหญ่ แม่สะเรียง) นำเสนออาหารท้องถิ่นแม่สะเรียง เรียกว่าดึง Soft Power ดันจุดแข็งเป็นจุดขาย และเผยแพร่ “ แม่สะเรียงแสงสุดท้ายแดนสยาม ” 

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism เน้นใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นภาชนะใส่อาหาร และหรือเราใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทีมงานเก็บกวาดคืนพื้นที่ให้เจ้าของที่ดังเดิม และนักท่องเที่ยวบางส่วนมีการนำภาชนะมาเอง เช่น กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำดื่ม ทำให้ลดปริมาณขยะได้ส่วนหนึ่ง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ได้รวบรวมอุปกรณ์และปัจจัยไปมอบให้โครงการดับไฟป่าในพื้นที่แม่สะเรียง เพื่อลดค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการนำชุดอุปกรณ์ และปัจจัยไปมอบแก่หน่วยไฟฟป่าภายหลัง ตลอดจนการประชุมเตรียมงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ใช้ QR Code แสกนรับเอกสารประกอบการประชุม ลดการใช้กระดาษ A4 ไปได้ 2 รีม 

ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า.. สำหรับฤดูร้อนที่จะมาถึงนับเป็นห้วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง จะนำเสนอขายสินค้า เฉพาะกลุ่ม โดยนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกสถานที่ (Workation) โดยเน้นการท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพที่ผ่อนคลาย ในแหล่งธรรมชาติ และสรรหาสินค้าใหม่ ๆ เสนอขายควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเดินป่าเส้นทางสั้น ๆ ในพื้นที่ป่าสีเขียว ท่องเที่ยวถ้ำ น้ำตก และกิจกรรม Soft Adventure กิจกรรมล่องแพ ล่องห่วงยาง เรือยาว ฯลฯ โดยคาดว่าจะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเสนอขายและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวได้ ...

#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

#ช.ส.ท.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...