ททท. จับมือ อว. และ หอการค้าไทย นำร่องท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านเส้นทางแห่งสายน้ำ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 - 26 ก.พ.นี้ ...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ หอการค้าไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า จัดกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูงต่อเนื่อง พาย้อนรอยประวัติศาสตร์สัมผัสเส้นทางวิถีแห่งสายน้ำ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง เส้นทางอยุธยา " วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา " นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ “ โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ” หลังได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากการนำร่องเส้นทางแรก " สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี " ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ที่ผ่านมา ด้วยการผนึกกำลังของทั้ง 3 หน่วยงานที่มุ่งดำเนินการให้สอดรับกับหมุดหมายการพัฒนาประเทศไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าและความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการเป็นชาติไทย


สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางประวัติศาสตร์อยุธยานำร่องคุณภาพสูง ผู้ร่วมเดินทางจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าแบบเชิงลึกด้านประวัติศาสตร์ของไทยจากการไปเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญสมัยอยุธยาอย่างใกล้ชิด ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศวิถีแห่งสายน้ำของแม่น้ำป่าสัก เยี่ยมชมโบราณสถาน สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามและพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าตลอดการเดินทาง อันได้แก่ ปราสาทนครหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และ หมู่บ้านญี่ปุ่น เป็นต้น 

ทั้งนี้ ททท. คาดว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี้จะสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน อาหาร การแต่งกายสถาปัตยกรรม เทศกาลงานประเพณี ตลาดการค้าท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’