“ พฤกษา ” กางโรดแมปสู่แสนล้าน ผนึกพลัง “ อสังหาฯ-เฮลท์แคร์-อีคอมเมิร์ซ ” ส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยเพื่อผู้บริโภค “ อยู่ดี มีสุข ”

พฤกษา ประกาศจุดหมายใหม่ขององค์กร  นำทัพโดยซีอีโอมืออาชีพ “ อุเทน โลหชิตพิทักษ์ ”  พร้อมทีมบริหาร ส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยกับวิถีชีวิตแบบ “ Live well Stay well ” ประกาศเทรนด์การอยู่อาศัยใหม่จะไม่มุ่งพัฒนาเพียงโครงการบ้านสวยด้วยนวัตกรรมดีไซน์เท่านั้น หากต้องผนวกการสร้าง “ ปัจจัยสุข ” มีสุขภาพดี ชุมชนดี  เติมเต็มคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในความหมายของการ “ อยู่ดี มีสุข ” อย่างแท้จริง  เปิดแผนยุทธศาสตร์หลักเน้นการผนึกพลังองค์กร 3 ธุรกิจในเครือได้แก่ ธุรกิจอสังหาฯ ธุรกิจเฮลท์แคร์ และ อีคอมเมิร์ซ ด้วยการผสานพลังแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมต่อสู่การพัฒนาสินค้า-บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับให้การอยู่อาศัยมีความสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใหม่ในยุคดิจิทัล ตั้งเป้ามีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (recurring income) ได้มากกว่า 25%  ภายในปี พ.ศ. 2571  ล่าสุด เปิดตัว clickzy.com แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ใหม่ ศูนย์รวมพันธมิตรธุรกิจมอบสินค้าบริการครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้ชีวิตเพียงปลายนิ้วคลิก 

5 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจในบริบทใหม่ 

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศจุดหมายและวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มพฤกษา ด้วยกรอบแนวคิด  ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “ อยู่ดี มีสุข ”  (Live well Stay well) ว่า.. จากการเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อรูปแบบการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องตื่นตัวและปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ประกอบกับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมหลากหลายมิติเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน  

นายอุเทน กล่าวว่า.. กลยุทธ์ 5 ข้อ ที่กลุ่มพฤกษานำมาใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจที่มีเป้าประสงค์ชัดเจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อความ “ อยู่ดี มีสุข ” ของลูกค้า ประกอบด้วย 

Strengthen the Core นำแนวคิดการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Agile way of working) มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น 

Green to Great ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  กำหนดนโยบายและแนวทางด้าน ESG (Environment-Social-Governance ) เป็นศูนย์กลางในการออกแบบกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานทุกมิติ 

Seed New Business ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตตามเมกะเทรนด์ 

Capability Building ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

Customer Centric ใส่ใจ...สร้างประสบการณ์ที่ดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

พฤกษา จึงพร้อมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขให้กับผู้บริโภคที่สะท้อนออกมาใน 3 ด้าน ได้แก่ ความมั่งคั่ง (Wealth) สุขภาพดี (Health) และปันสุข (Happiness) โดยประสานพลังของธุรกิจในเครือผ่านแกนหลักคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในชุมชนและสังคมอบอุ่นที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ธุรกิจสุขภาพ มีโรงพยาบาลวิมุตและเครือข่ายร่วมกันดูแลคนไทยให้มีสุขภาพดี  และ ธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ  แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสร้างความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างครบครันครอบคลุมทุกความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ อสังหาฯ เทรนด์ใหม่ ใช้ Insight สร้างมูลค่าเพิ่ม 

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า.. ภายใต้แนวคิด “ อยู่ดี มีสุข ” ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิด Tomorrow. Reimagined. หรือการพัฒนาบ้านเพื่อวิถีชีวิตใหม่สำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ ตามเมกะเทรนด์ของโลกใน 3 แกน ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การใส่ใจสุขภาพ และการสร้างความยั่งยืน โดยในประเด็นนวัตกรรมดีไซน์บ้านยุคใหม่ยังคงยึดถือแนวคิด “PRUSKA Living Solutions” ทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัยที่หมายถึงการส่งมอบคุณภาพชีวิตดีที่สุดทั้งกายและใจในการใช้ชีวิตภายในบ้าน ชุมชน และในสังคมคุณภาพ   พฤกษาจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่อยู่อาศัยโดยใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

ทั้งการใช้แนวคิดบ้านแบบ Multi Gen ที่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกเจเนอเรชั่น การออกแบบการใช้พื้นที่ในบ้านอย่างคุ้มค่า (Smart Space Design) การนำระบบโฮมออโตเมชันมาช่วยจัดการการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน MYHAUS ที่จะควบคุม Internet of Thing (IOT) ต่าง ๆ ในบ้านได้เพียงปลายนิ้ว การเลือกใช้พลังงานทางเลือกในโครงการทั้ง โซล่ารูฟ และ EV-Charger รวมถึงการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน (Passive Home) เป็นบ้านที่ออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ พร้อมทั้งการผสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุตมอบ บริการดูแลสุขภาพ ที่จะเพิ่มการให้บริการและสิทธิประโยชน์แก่ลูกบ้าน นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกส่งมอบสิทธิประโยชน์ช่วยสร้างความ “ อยู่ดี มีสุข ” สำหรับลูกบ้านพฤกษาเพิ่มเติมอีกมากมาย

รพ.วิมุต และแผนพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพไร้รอยต่อ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวถึง แผนพัฒนาระบบนิเวศเชื่อมโยงการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพอย่างไร้รอยต่อเพื่อชีวิตที่ “ อยู่ดี มีสุข ” ว่า.. โรงพยาบาลวิมุตพร้อมดูแลสุขภาพทั้งการป้องกันและรักษาผ่านบริการและช่องทางที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ การเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศซึ่งจะช่วยให้ลูกบ้านพฤกษาทุกครัวเรือนได้รับการดูแลเสมือนมีหมอประจำครอบครัว และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วย 3 กลไกหลักคือ 

การเชื่อมโยงกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา ขยายบริการทางการแพทย์สู่บ้านเรือนให้ลูกบ้านพฤกษาได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพเสมือนมีหมอประจำครอบครัว พร้อมมอบส่วนลดค่าบริการและจัดสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 

การเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรัฐ เริ่มต้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีให้คนไข้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากขึ้น โดยยึดหลักคนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และลดเวลารอคิว 

การเชื่อมโยงแบบ Anywhere Anytime ด้วยแอปพลิเคชันวิมุตที่ให้บริการการแพทย์ทางไกล การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ การพัฒนาระบบดิจิทัลเฮลท์แคร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน รวมไปถึงแผนการในอนาคตที่พัฒนาโรงพยาบาลมุ่งสู่โรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านจากเครื่องติดตามการทำงานของร่างกายหากมีเหตุฉุกเฉินหรือผิดปกติทีมแพทย์สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที บริการเจาะเลือดไม่ต้องมาโรงพยาบาล และความร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นด้วย 

ดิจิทัลแพลตฟอร์มส่ง clickzy.com อีคอมเมิร์ซตอบโจทย์คนรักบ้านและสุขภาพ

นายบุญไทย แก้วโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์จี โกรท จำกัด ธุรกิจน้องใหม่ในเครือพฤกษา เปิดเผยว่า.. บริษัทตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข “ให้กับผู้บริโภค มุ่งยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ง่ายขึ้น ด้วยการเป็นผู้ให้บริการการค้าออนไลน์แบบครบวงจร เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างครอบคลุมทั้งการอยู่อาศัย การออกแบบตกแต่งภายใน การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ 

เปิดตัว clickzy.com แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์น้องใหม่ พร้อมแคมเปญความสุขเกิดขึ้นง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว Happiness at Your Fingertips โดย Clickzy.com เป็น E-Marketplace ที่ให้บริการตลาดค้าปลีกออนไลน์รวบรวมร้านค้า สินค้าด้านที่อยู่อาศัย การบำรุงรักษาบ้าน การดูแลสุขภาพและความงาม และเป็นแหล่งรวมบัตรกำนัลดิจิทัล (E-Voucher) clickzy.com จัดเป็น Hyperlocal Marketplace ที่มีจุดเด่นในการทำหน้าที่ค้นหารวบรวมสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับลูกค้าและส่งข้อมูลให้ร้านค้าติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว การจัดส่งสินค้าเน้นความรวดเร็วใช้การขนส่งสินค้าผ่านมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาจากการที่ลูกค้าต้องรอคอยสินค้านาน แพลตฟอร์มนี้จึงมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ซินเนอร์จี โกรท ยังเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อรองรับธุรกิจต่าง ๆ ในเครือพฤกษา ทั้งแอปพลิเคชัน MYHAUS หรือ นวัตกรรมระบบบ้านอัจฉริยะ ที่เป็นแพลตฟอร์มควบคุมสมาร์ทโฮม และจัดการการใช้ส่วนกลางในโครงการ เชื่อมโยงบริการครบวงจรสำหรับลูกค้าพฤกษา แอพพลิเคชัน ViMUT ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรจากโรงพยาบาลวิมุต นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ Zdecor ที่ให้บริการการตกแต่งภายในแบบครบวงจร One Stop Service  ในราคาที่เข้าถึงได้ ประหยัดเวลา แต่งครบพร้อมเข้าอยู่ จบที่เดียว 

“ สุดท้ายในเรื่องของการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พฤกษาตั้งเป้ามีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2571 และมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ 2593 ซึ่งเป็นไปตามเป้าปณิธานของไทยและนานาประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำจุดแข็งของธุรกิจต่าง ๆ ในเครือมาเสริมความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแนวคิดการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา พร้อมนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตตามเมกะเทรนด์ เชื่อว่ากลุ่มพฤกษา จะสามารถดำเนินงานสู่เป้าหมายในการส่งมอบการใช้ชีวิตที่  “ Live well Stay well อยู่ดี มีสุข ”  ได้อย่างแน่นอน ” นายอุเทน กล่าวทิ้งท้าย  ติดตามรับชมวีดีโอถ่ายทอดเรื่องราวการส่งมอบ “ Live Well Stay Well อยู่ดี มีสุข ” จากพฤกษาได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง Youtube : https://www.youtube.com/user/PruksaFamilyClub   

#พฤกษาอยู่ดีมีสุข ... #PruksaLiveWellStayWell ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...