' คกก.ดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ ' เข้าพบ ' รมว.กก. ' หารือความก้าวหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ...

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ถ.ราชดำเนินนอก / เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ก.พ. 66 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ พร้อมคณะเข้าพบเพื่อขอทราบความก้าวหน้า เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Thailand Traveller Fee : TTF) โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมรับฟังรมว.พิพัฒน์ กล่าวยืนยันว่า.. “ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอต่อ ครม. และหากได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วจะประกาศฯ ให้เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยระหว่างนี้ ทางกระทรวงจะได้มีการเตรียมการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมที่จะสามารถเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามที่กำหนด ซึ่งกระบวนการการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านช่องทางอากาศ ด้วยตัวแทนของสายการบิน (ที่ลงทะเบียน) โดยเป็นการส่งข้อมูลรายชื่อผู้โดยสายขั้นสุดท้าย (Final Passenger Manifest) มาให้กับทางกระทรวงฯ และนำเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป ส่วนช่องทางบก น้ำ และราง จะมีการจัดเก็บผ่าน Web Application, Mobile Application และ Kiosk 

ส่วนปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร ทั้ง 12 สาขา ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียงพอต่ออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...