วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย สร้างการรับรู้ “ รับรองมาตรฐานสินค้า...ไม่ยาก คุ้มค่า...กว่าที่คิด ”

วันนี้ ( 7 ก.พ. 2566 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี)  ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ การรับรองมาตรฐานสินค้า...ไม่ยาก และคุ้มค่า...กว่าที่คิด ” จัดโดย สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) วว. เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การดำเนินงานบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมาตรฐานการรับรองอื่นๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในด้านอาหารและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ด้านมาตรฐานในการสอบเทียบ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

“... วว. มุ่งเน้น Total solution  ตอบโจทย์ในองค์รวม และทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ SMEs  ยกระดับความสามารถการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ผ่านระบบ วว. JUMP  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ของ วว.  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ตอบโจทย์ลูกค้าและลดขั้นตอนดำเนินงาน โดยเฉพาะการใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การเลือกใช้บริการ  การขอใช้บริการ  การขอใบเสนอราคา  การรับใบแจ้งเก็บเงินการใช้บริการ   การรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี  โดยลูกค้าสามารถดูรายการให้บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคของแต่ละศูนย์  ที่มีขอบเขตการให้บริการของแต่ละศูนย์แตกต่างกัน ผ่านเว็บไซต์ วว. www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) เพื่อเตรียมเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว 

ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า..  วว. ดำเนินงานการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระบวนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 5 (ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ของ สมอ. ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคและการแพทย์ในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทั้งในด้านรายการบริการทดสอบของแต่ละมาตรฐานและรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้งใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ของ วว. ตามมาตรา 5  ที่ครอบคลุมการตรวจสอบ  กลุ่มอาหาร   กลุ่มการแพทย์   กลุ่มเครื่องประดับ/ของใช้ทั่วไป   กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร    กลุ่มก่อสร้าง   และกลุ่มอุปกรณ์รถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน  


การสัมมนาดังกล่าว วว. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการของไทย  ดังนี้  การบรรยายเรื่อง “ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการด้วย NQI ”  โดย นายวิรัช จันทรา ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาพและบริการอุตสาหกรรม วว.  เนื้อหาโดยสรุปว่า.. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  (National Quality Infrastructure : NQI)  มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานระดับชาติหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการมาตรวิทยา (metrology) การกำหนดมาตรฐาน  ( standardisation ) การรับรองระบบงาน (accreditation)  การตรวจสอบและรับรอง (conformity  assessment)  และการกำกับดูแลตลาด (market  surveillance)  การมี NQI ที่สมบูรณ์แบบ เป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ นั่นก็คือ สินค้าและบริการมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีสินค้านวัตกรรมหลากหลายที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “ การรับรองมาตรฐานสินค้า...ไม่ยาก และคุ้มค่า...กว่าที่คิด ” โดยมีผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรด้านมาตรฐานร่วมเสวนา ได้แก่ นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สมอ., ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย., ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ทั้ง Onsite และ Live สด ผ่านเพจ Facebook วว. นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ วว. ในการเสริมแกร่งผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...