วว. ให้บริการวิจัยและทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรม ...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)  ให้บริการวิจัยและทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรม (Genetic  Toxicology Test)  ประกอบด้วย Ames Test, Chromosomal Aberration Test และ Comet Assay ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเสียหายทางพันธุกรรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยีน โครโมโซม ไปจนถึงระดับ DNA ตามลำดับทั้งนี้ การวิจัยและทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรมมีความสำคัญ คือ เป็นหัวข้อที่จําเป็นต้องทดสอบสําหรับสารสกัดจากสมุนไพร  อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMO Foods)  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์  ผลิตภัณฑ์ยา  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel food) เป็นต้น เพื่อใช้ในการขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) 


ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. เป็นหน่วยงานรวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรชีวภาพ จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ

สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ติดต่อได้ที่  โทร  02 577 9058, 061 414 3934   E-mail :  brc_glp@tistr.or.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...