วว. จับมือ บจก.เอทีพี อินโนเวชั่นส์ พัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ...

ที่ เทคโนธานี  จ.ปทุมธานี / วันนี้ (22 ก.พ. 2566) ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางเพชรินทร์ ร่วมสุข กรรมการบริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาบริการวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.เรวดี  อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย, ดร.ยุทธนา ฐานมงคล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) วว. และ นางสุภาพร เกียรติวิศาลชัย กรรมการบริษัทเอทีพีฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า.. วว. พร้อมส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งที่ผ่านมา วว. มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมีความชำนาญทั้งในด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (Waste to Wealth) และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) อีกทั้งมีองค์ความรู้ในการพัฒนาเชื้อเพลิงขยะ (RDF) หรือเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่มีค่าความร้อนสูง มีความชื้นและปริมาณเถ้าต่ำ 

ซึ่งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของกากตะกอนไขมันและกากตะกอนที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก มีศักยภาพในการนำมาทำเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงได้ โดยทำการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อขยายผลงานวิจัย และพัฒนาในระดับภาคสนามด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐาน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้การสนับสนุนความร่วมมือผ่านสัญญาบริการวิจัย จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

นางเพชรินทร์ ร่วมสุข กรรมการบริษัท เอทีพี อินโนโวชั่นส์ จำกัด (ATP) กล่าวว่า.. บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนของภาครัฐ หรือ BCG Economy (Bio-Circular -Green Economy) ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ วว. จะทำให้การศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางร่วมกันเป็นรูปธรรม พร้อมผลักดันด้าน Well-to-Wheel รวมถึง RDF เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งผลที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...

ททท. จัดกิจกรรม “ Vijit Chao Phraya ” แสดงแสงสีสร้างสีสันบรรยากาศให้แม่น้ำเจ้าพระยา ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ...