“ ประตูชัย ไนท์มาร์เกต ” พื้นที่สร้างสรรค์ ชูวัฒนธรรมเมืองแพร่ .. น่าแอ่ว! ม่วนใจ๋!

ที่ ร้านการแสดงกาดเมกฮิมคือ เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ / เมื่อเวลา 17.30 น. วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ ประตูชัยไนท์มาร์เกต ” ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ ประตูชัย ไนท์มาร์เกต ” โดยได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม ณ กาดเมกฮิมคือ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยเริ่มจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการจัดกิจกรรมจะจัดในทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ จำนวน 20 ครั้ง และจะสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยนำทุนทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่ มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน จังหวัดแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์เมืองแพร่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับกรอบแนวคิดและความร่วมมือจากหน่วยงานในหลาย ภาคส่วน อาทิเช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่, สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, หอการค้าจังหวัดแพร่, ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่, ภาคีเครือข่ายลูกหลาน เมืองแพร่, ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่, กลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่, หอศิลป์เมืองแพร่, คณะกรรมการกาดเมกฮิมคือ, วิทยาลัยชุมชนแพร่ และ เทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน “ ประตูชัยไนท์มาร์เกต ” ประกอบด้วย..

1. การจำหน่ายสินค้าของชุมชน จำนวนมากกว่า 20 ร้านค้า เช่น อาหารและสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องเงิน ผักปลอดสาร งานจักสาน ของตกแต่งบ้าน

2. การจัดตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และงานคราฟท์ จำนวน 12 ร้านค้า เช่น การจำหน่ายผ้าซิ้นตีนจก งานคราฟท์กุ๊บลอน การสาธิตการย้อมผ้าด้วยห้อม ของฝากของที่ระลึก (CPOT) ของครูนุชภางค์บ้านถิ่นและบ้านดอกไม้  

3. ลานการแสดงผลงานด้านศิลปะ ของกลุ่มศิลปิน หลากหลายแขนง เช่น การแสดงผลงานของ อาจารย์นคร บุญญาสัย ผู้ก่อตั้งสวนศิลปกรรม ธารตาดหมอก การแสดงผลงานการแกะสลักของ อาจารย์อิทธิพล ปัญญาแฝง ผู้ก่อตั้งคำแสนแกลเลอรี่ การแสดงผลงานของ อาจารย์นิรันดร์  ปัญญามูล ผู้ก่อตั้งหอศิลป์นิรันดร

4. ลานพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และการละเล่นพื้นเมือง เช่น ม้าก้านกล้วย หมากเก็บ กระโดดยาง ไม้โก๋งเก๋ง การทำของเล่นโบราณ (DIY) การวาดภาพบนผ้าใบขนาดใหญ่ (ขนาด 2X5 เมตร) การวาดภาพเขียนพื้นโดยใช้ซอคสี การแต่งครอสเพลย์ของเด็กและเยาวชน

5. การนิทรรศการภาพเก่า บ้านเก่าและเมืองเก่าจังหวัดแพร่ การแสดงโมเดลบ้านเก่าจำลอง

6. การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น แสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากลของกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม การเต้นคัฟเวอร์ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลางอีกมากมาย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...