" เลขาธิการ กกพ. " ให้การต้อนรับ ' บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ' ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ...

ที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุริวงศ์ กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 09.00 ถึง 16.30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กล่าวให้การต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง " การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 "  โดยมี ดร.ภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1,  ดร.ชาญชัย อมรวิลาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 ต่อจากนั้น ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. และ นายวีระยุทธ ศรีเทียม หัวหน้าแผนกศึกษาการลงทุน 2 กฟผ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox -โครงการศรีแสงธรรมโมเดล, TU-EGAT Energy และ Engy Energy is Yours  และดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง สถาบันจุฬาวิจัยพลังงานจุฬาฯ พูดถึงโครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน และเวลา 10.45 น. การเสวนา เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน, นายรองเพชร บุญช่วยดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) และนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ร่วมวงสนทนา 

ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน พร้อมด้วยนายพรอรัญ สุวรรณพลาย คณะกรรมการแลผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบหนังสือให้กับ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการ ERC Sandbox 2 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นหนังสือเปิดผนึก เรื่อง ความเดือดร้อนภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CBAM และกติกาโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม​ ในด้านการส่งออกของประเทศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการรับลงทะเบียนผู้ขายไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox


และช่วงเวลา 13.30 น. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ., ดร.ภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และดร.ชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจกรรมพลังงาน สำนักงาน กกพ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2  นี้ด้วย ...

#ประธานคณะทำงาน กกร.ด้านพลังงาน ...

#ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกืรรมแห่งประเทศไทย ...

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...