" อักษิกา เกษรสกุล " หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า เทิดทูนสถาบัน รับรางวัลวารีกุญชร 2565 สาขาบุคคลต้นแบบ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ...

โครงการมอบรางวัลแก่บุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปีพุทธศักราช 2565 รางวัลวารีกุญชร (รางวัลบุคคลต้นแบบด้านผู้ทรงคุณค่า) รางวัลเกียรติยศเยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ องค์กรที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน


ที่ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้นที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / เมื่อเวลา 13.00 น.วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ ปนัดดา พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิกาณ  ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัล วารีกุญชร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ( รางวัลบุคคลต้นแบบด้านผู้ทรงคุณค่า ) รางวัลเกียรติยศเยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ องค์กรที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน จัดโดย องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย, ชมรมพัฒนาและส่งเสริมค่าของแผ่นดิน,ชมรมรักษ์ถิ่นสยาม  และ ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์..

1.เพื่อส่งเสริมเยาวชนและบุคลากร ที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ

4.เพื่อมอบรางวัลให้กับ เยาวชนและบุคลากรดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก

5.เพื่อคัดเลือกเยาวชน และบุคลากรดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับองค์กรและสังคม

นางสาวอักษิกา  เกษรสกุล (อังศุมาลิน)  หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า เทิดทูนสถาบัน เข้ารับรางวัล วารีกุญชร ประจำปี 2565  สาขาบุคคลต้นแบบ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง “ รางวัลวารีกุญชร ” ครั้งที่ 1 โครงการมอบรางวัลแก่บุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปีพุทธศักราช 2565 (รางวัลบุคคลต้นแบบด้านผู้ทรงคุณค่า) รางวัลเกียรติยศ เยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ องค์กรที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชนเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือการทำงานของบุคคล และองค์กร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยืนยันถึงความเป็นตัวจริง ด้านความเป็นต้นแบบความดี ที่สามารถคว้ารางวัล " วารีกุญชร " ประจำปี 2565 หลังจากที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาจนได้รับรางวัลในที่สุด ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ ทำความดี ส่งเสริมคนดี ให้มีคนดีในสังคมต่อไป 


นางสาวอักษิกา  เกษรสกุล หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า  เทิดทูนสถาบัน และเป็นเลขา นักรบองค์ดำสองคาบสมุทร กล่าวว่า.. วันนี้ดิฉัน ดีใจมากนะคะ ที่ได้รับรางวัล วารีกุญชร  ซึ่งเป็นเกียริต์อย่างมาก สำหรับกลุ่มต้นกล้า  เพราะทุกครั้งที่ดิฉัน ออกมาทำกิจกรรม พร้อมกับสมาชิกครอบครัวต้นกล้า พวกเรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะพยายาม ทำความดี ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ของเรานั้นสำคัญยิ่ง  ในอดีต บรรพบุรุษเราเสียเลือดเนื้อ เพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ มานมนาน  ดิฉัน จึงอยากเชิญชวน ทุกท่านๆ เสียสละเวลา มาเพื่อทำเป็นแบบอย่างให้เยาวชน เห็น การทำดี เพื่อบ้านเมือง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสถาบัน อันเป๋นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ทุกคน 

" ดิฉันมีความภูมิใจอย่างยิ่งคะที่ได้รับรางวัล อันทรงคุณค่านี้ ดิฉันจึงอยากเชิญชวน พี่น้องคนไทยทุกคน ช่วยกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพ่อ ดั่งคำปณิธาน ของในหลวง รัชกาลที่10  ขอขอบคุณคะ "

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...