วช. โชว์ผลงานวิจัย ในงานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย .

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา  พร้อมกันนี้ วช. ได้มอบผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy ” จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่รัฐสภา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยฝุ่น PM2.5

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า.. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญกับรัฐสภาไทย โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงนโยบายไปใช้ประโยชน์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย  วช. ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมบรรยายพิเศษ เสวนาทางวิชาการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  โดยผลงานที่ วช. นำไปร่วมแสดงนิทรรศการนั้น เป็นโครงการที่ วช. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในเชิงนโยบายและนิติบัญญัติ เช่น แผนงานวิจัยเรื่อง “ ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ”  แผนงานวิจัยท้าทายไทย : สังคมไทยไร้ความรุนแรง  งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “ เครื่องวัดฝุ่นระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy ” ภายใต้โครงการ “ การเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustyBoy ” 


และ โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) รวมถึงโครงการวิจัยที่ วช. ได้ร่วมมือกับรัฐสภาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คือ งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านสังคมคุณภาพและผู้สูงอายุ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...