วธ. เดินหน้าเชิดชูอาหารถิ่น 77 จังหวัด ปีที่ 2 ยกระดับสู่เมนูยอดนิยมเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมอาหารไทย ...

รัฐบาล โดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เดินหน้าเชิดชูอาหารถิ่น 77 จังหวัด ปีที่ 2 ยกระดับสู่เมนูยอดนิยมเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมอาหารไทย สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อม ภาคีภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมขับเคลื่อน “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “ รสชาติ..ที่หายไป The Lost Taste ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลักดันสู่เมนูอาหารยอดนิยม เสริมภาคการท่องเที่ยว หนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น

นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า.. เมื่อปี 2566 วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการร่วมกับกาชาด 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฟ้นหา “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “ รสชาติ..ที่หายไป The Lost Taste ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจตามหาและชิมเมนูอาหารที่หารับประทานได้ยากของจังหวัดต่าง ๆ โดยในหลายเมนูได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นเมนูยอดนิยม กระต้นภาคการท่องเที่ยว นำมาซึ่งรายได้ให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารในท้องถิ่นและจังหวัด  


นางสาวสุดาวรรณ เผยอีกว่า.. “ อาหาร ” เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อน Soft power ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ Thailand creative content agency (THACCA) กับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ในปี 2567 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงเดินหน้าจัดโครงการด้านอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาคี อาทิ.. กรมการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในระดับประเทศ ด้วยการให้แต่ละจังหวัดเฟ้นหารวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะสูญหาย หาทานยาก มาสร้างสรรค์ พัฒนา ยกระดับให้เป็นอาหารยอดนิยม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รณรงค์ให้คนในพื้นที่เกิดความตระหนักภาคภูมิใจ และปลูกฝังค่านิยมการบริโภคนอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่  เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้อาหารไทยถิ่น เป็น Soft power ที่มีศักยภาพหนุนการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

ในส่วนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า.. สวธ. โดยคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดที่ตั้งขึ้น จะดำเนินการคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านประวัติความเป็นมา/ ภูมิปัญญา/ ด้านวิธีการปรุง/ เคล็ดลับ  

2. ด้านคุณค่าควรแก่การสืบสานและถ่ายทอด  

3. ด้านวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญของอาหาร

4. ด้านการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. ด้านโภชนาการ 

และ  ๖. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะคัดเลือกใน 3 เมนูหลัก ได้แก่.. “ อาหารคาว ” , “ อาหารหวาน ” และ “ อาหารว่าง ” ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลอาหาร การคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัด หลังจากได้เมนูอาหารแล้ว แต่ละจังหวัดจะมีการเปิดให้ประชาชนในพื้นที่โหวตสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัด จากนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำการประกาศเผยแพร่เมนูอาหารถิ่น ประจำปี 2567 ทั้ง 77 จังหวัด ภายในเดือน สิงหาคม 67 นี้ ต่อไปโอกาสนี้ วธ. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมค้นหาและเชิดชูอาหารของจังหวัดต่าง ๆ ที่หาทานยาก มีคุณค่าควรอนุรักษ์และต่อยอด ด้วยการส่งข้อมูลเมนูอาหารคาว อาหารหวาน และ อาหารว่าง  เพื่อให้คัดเลือกเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัด ในส่วนภูมิภาคส่งได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  กรุงเทพมหานครส่งได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร 02 247 0013 ต่อ 1414 และ 1419  และติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : อาหารไทยถิ่น Thailand Best Local Food ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...